Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny overenskomst på TV 2 sikrer over 1000 kroner i lønstigning

DJ og TV 2 har netop indgået en nye overenskomst, hvor basislønnen hæves med 500 kr. og alle overenskomstansattes personliges tillæg derudover hæves med 514 kr., så der bliver en samlet månedlig stigning på 1.014 kr. til alle, svarende til 2 procent af lønsummen.

Aftalen er 1-årig og lønstigningerne er de eneste ændringer i overenskomsten, som dermed hverken forbedres eller forringes. Det var aftalt mellem parterne inden forhandlingsstart, så forhandlingerne har udelukkende handlet om størrelsen af lønstigningen, og fordelingen mellem basisløn og personligt tillæg.

"Det var vigtigt for DJ´s forhandlingsdelegation, at så stor en del af stigningen som muligt skulle komme alle til gode, så derfor er det selvfølgelig meget tilfredsstillende, at hele stigningen fordeles til alle", siger DJ´s forhandlingsleder Henrik Bruun.

Når alle ansatte får det samme kronebeløb i lønstigning betyder det, at den procentuelle stigning er størst for de lavest lønnede, og da der er et såkaldt pensionsloft i TV 2-overenkomsten, der betyder at der ikke betales pension af den del af lønnen, der ligger over 35.500, giver det alt i alt stigninger på op mod 4 procent for de lavest lønnede, hvis pensionsindbetalingen regnes med.

DJ's Hovedbestyrelse skal tage stilling til aftalen på sit næste møde den 21. februar, hvorefter resultatet sendes til urafstemning blandt de omkring 450 DJ-medlemmer på TV 2.

Kommentarer