Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny overenskomst på TV 2 Danmark sikrer 1150 kroner i lønstigning

Overenskomstforhandlingerne mellem TV 2 Danmark og forhandlingsdelegationen bestående af DJ og tillidsrepræsentanter på TV 2 er afsluttet.

DJ og TV 2 Danmark har indgået en ny overenskomst, hvor basislønnen hæves med 600 kroner samtidig med, at alle overenskomstansattes personlige tillæg derudover hæves med 225 kroner, så der bliver en samlet månedlig stigning på 825 kroner til alle. Dertil kommer et beløb svarende til gennemsnitligt 325 kroner, som uddeles efter individuel forhandling. Samlet svarer det til 2,25 procent af lønsummen.

Aftalen er 1-årig, og lønstigningerne er de eneste ændringer i overenskomsten, som dermed hverken forbedres eller forringes. Dette var aftalt mellem parterne inden forhandlingsstart, så forhandlingerne har udelukkende handlet om størrelsen af lønstigningen og fordelingen mellem basisløn og personligt tillæg.

Den vigtigste grund til, at tillidsfolkene og DJ's forhandlere er gået ind på at lave en ren økonomisk løsning, er, at DJ ved en menneskelig fejl ikke har opsagt overenskomsten rettidigt, så TV 2 reelt kunne have valgt at lade den løbe uændret videre, det vil sige helt uden lønstigning. Det har TV 2 ganske vist ikke på forhånd sagt, at de ville gøre, da deres forslag om en 1-årig aftale var begrundet i coronasituationen. Men hvis forhandlingerne var endt i hårdknude om et af de større ideologiske temaer, ville DJ på grund af den manglende opsigelse ikke kunne varsle konflikt og dermed ikke sætte tryk på forhandlingsprocessen, hvorfor det var ønskeligt at lave en kort overenskomstfornyelse udelukkende omhandlende økonomi.

”Det er stærkt beklageligt, at der er sket denne fejl, og jeg ved, at det har gjort forhandlingerne og forløbet meget vanskeligt for TV2’s tillidsfolk. Så jeg vil gerne anerkende, at det har været svært og krævende for tillidsfolkene at nå i mål med aftalen,” siger DJ-formand Tine Johansen.

DJ´s Hovedbestyrelse skal tage stilling til aftalen hurtigst muligt, hvorefter resultatet sendes til urafstemning blandt de omkring 465 DJ-medlemmer på TV 2.

Læs mere om overenskomstforhandlingerne med TV 2 og TV 2 Regionerne

Kommentarer