Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny overenskomst med DR sikrer tryghedsaftale

DJ og AC-organisationerne ved Dansk Magisterforening, Djøf, Bibliotekarforbundet og IDA har indgået tre-årige overenskomstforlig med DR. Aftalerne sikrer medarbejderne en tryghedsaftale i en tid med nedskæringer i DR. Opdateret 24/5.

Ny overenskomst på DR

Jacob Nielsen DJ og AC-organisationerne har aftalt ny overenskomst sammen med DR.


Der er tale om et smalt, økonomisk og solidarisk forlig, som dækker ca. 60 pct. af DR’s overenskomstdækkede medarbejdere, herunder godt 1050 medlemmer af DJ.

Forliget indeholder et 2-årigt lønstigningsstop i perioden fra. 1. juni 2017 til 31. maj 2019 og lønstigninger på 1,2 pct. i periodens tredje år, svarende til rammen i DJ’s forlig med DMA tidligere på året. Derudover vil der være yderligere op til 0,3% til personlige tillæg i budgetterne, som der kan forhandles om.

DJs forlig – der er godkendt af bestyrelsen og repræsentantskabet blandt tillidsfolkene i DR - indeholder en omfattende tryghedsaftale, som sætter rammerne om de nedskæringer, som ledelsen måtte beslutte i den kommende periode DR skal så vidt muligt imødekomme ønsker om frivillige fratrædelser, inden der skal afskediges på de berørte overenskomstområder. Tryghedsaftalen beskriver rammer og vilkår for disse frivillige fratrædelser. Derfor er det vores klare forventning, at aftalen yderligere bidrager til at nedbringe antallet af afskedigelser.

Formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge siger:

”DR’s medarbejdere har stået i en svær og utryg situation, hvor de har vidst, at DR havde planer om en række afskedigelser. Med denne aftale skaber vi mere tryghed for medarbejderne over de næste år, og hjælper samtidig DR med en konstruktiv løsning på det fælles problem; at DR skal spare”.

”Jeg synes det vidner om et stærkt sammenhold og om solidaritet, at medarbejderne i DR vælger at give afkald på lønstigninger de næste år for at sikre arbejdspladser. DR’s medarbejdere har brug for ro på bagsmækken, og til at lave det kvalitetsindhold som skal bære dansk public service fremad”, siger Lars Werge. 

Hvorfor dette smalle og usædvanlige forlig?

  • DJ ønsker med lønstigningsstoppet at bidrage til en solidarisk løsning i en ret usædvanlig situation i DR.
  • Den er opstået ved, at DJ og de øvrige organisationer i DR i februar vandt en meget omtalt voldgift om at bevare den betalte spisepause.
  • Afskaffelsen af denne skulle give DR et provenu på 45 mio. kr., svarende til cirka 90 stillinger. Dertil kommer planlagte og kommende omlægninger i 2018 og 2019 som følge af en øget digitalisering. Det hele var en del af den økonomiplan, som blev vedtaget i 2015 med det formål at finde besparelser og penge til nye initiativer for i alt 161 mio. kr. I det forløb nedlagde DR f.eks. også DR UnderholdningsOrkestret.
  • Situationen med de manglende 45. mio. kr. og andre finansielle udfordringer blev ved de aktuelle overenskomstforhandlinger mellem de faglige organisationer og DR et dominerende tema, som begge sider af bordet ønskede at finde løsninger på.
  • DJ og AC-organisationerne bidrager nu skønsmæssigt med 20-25 mio. kr. DJ skønner, at vi dermed redder over 45 kolleger fra at blive afskediget.  
  • Ingen ved hvor disse afskedigelser ville have ramt, men det skønnes, at programområdet med sikkerhed skulle holde hårdt for i disse nedskæringer. Med henholdsvis cirka 1.050 og 250 ansatte på DJs- og ACs programoverenskomster, ville det ikke mindst ramme DJs medlemmer meget hårdt.

Mere om aftalen

  • DR og de faglige organisationer har beskrevet et projekt til sammenlægning af de to programoverenskomster med DJ og AC. Dette skal ske i 2018 med henblik på vedtagelse ved ok-fornyelsen 2020.
  • Kørselsordningen for ansatte med start og slut mellem kl. 00-06 nedtrappes og slutter 1. januar 2019. Midlerne i ordningen konverteres til forhøjelse af natkompensationen og 0,2 procents forhøjelse af pensionsbidraget for alle medarbejdere på DJ’s overenskomst.
  • Pensionsalderen (p.t. 70 år) afskaffes.
  • Freelancerne på DJ’s overenskomster følger den økonomiske ramme på 1,2 procent i 2019. Af dem bruges 1,1 procent til regulering af alle minimumstakster, mens 0,1 procent bruges til at hæve freelancernes nattillæg fra 60 til 100 kr. om timen mellem kl. 22 og 06 (analog til de fastansattes aftale).

Aftalen skal nu til urafstemning blandt medarbejderne i DR, hvorefter den skal godkendes i den enkelte forbund, herunder i DJ’s hovedbestyrelse.
 

Opdatering 25/4:
På Hovedbestyrelsesmøde i DJ den 23. maj valgte en enstemmig bestyrelse at anbefale aftalen til godkendelse. Aftalen sendes dermed til urafstemning blandt medlemmer i DR. Frist for svar er 14. juni. 
 

Kommentarer