Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ny overenskomst giver mere i løn til DJ-ansatte på dagbladsområdet

Natten til lørdag den 11. marts blev forhandlerne fra Dansk Journalistforbund enige med arbejdsgiverne om nye toårige overenskomster på dagbladsområdet.

Både DJ’s forhandlingschef Marianne Molin og DJ’s formand Tine Johansen er glade for, at det er lykkes at skaffe ekstra lønkroner, som var et afgørende krav fra medlemmerne.

"Stor tak til alle de forhandlere og tillidsvalgte, der blev ved forhandlingsbordet i mange timer for at nå et resultat, der giver et vigtigt løft i lønnen til kollegerne på dagbladene," siger DJ’s formand Tine Johansen.

Omkring 1700 medlemmer af DJ er omfattet af resultatet, der er forhandlet på plads med Dansk Erhverv Arbejdsgiver/Danske Mediers Arbejdergiverforening (DMA).

Forliget betyder, at lønnen reguleres med godt 6% over en to-årig periode i en lukket model. Den samlede ramme for hele aftalen landede på 6,02%.

1,4 procent findes ved en regulering af pensionsindbetalingen, så arbejdsgiverne fra 1. juni i år betaler 10 procent af lønnen til pension, mens den enkelte medarbejders indbetaling tilsvarende sænkes med op til 1,4 procentpoint. Den samlede indbetaling til pension fortsætter altså uændret.

Den øvrige lønstigning fordeles til alle redaktionelle medarbejdere på de enkelte overenskomster med samlet set 2,3% i år og 2,15% i 2024. Skala- og grundlønnen stiger med 400 kroner fra 1. marts i år og med samme beløb fra 1. marts næste år, mens resten af lønstigningen op til de henholdsvis 2,3% og 2,15% bruges til regulering af de personlige tillæg, som skal fordeles mellem alle medarbejdere.

"Det har været helt afgørende for DJ at få løftet lønnen. Ikke bare for uddannede, men også for praktikanter og elever, og det er lykkedes og endda med en højere procent end for de uddannede. Det tæller også på plussiden med forbedringer af barselsforholdene og mere valgfrihed i sidste del af arbejdslivet," siger DJ-formand Tine Johansen.

Forældreorloven til fædre/medmødre udvides med fire uger (hvilket svarer til 0,17 procent af lønrammen).

Udenfor lønrammen øges arbejdsgiverens indbetaling af pension til moren i 10 uger i den første del af barselsorloven med 2957 kr., mens medarbejderen selv skal betale 592 kr.

Medarbejdere, der når pensionsalderen, men stadig er i arbejde, får mulighed for at standse indbetaling til pension og i stedet få udbetalt beløbet som løn.

Og den tidligere tvungne pensionsalder på 70 år bliver med den nye aftale fortid og forsvinder.

Derudover er der også indgået aftaler om lønreguleringer af Praktikantaftalen og aftalen for film- og TV-produktionselever. Her stiger lønnen med 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.

Allerede på et møde på tirsdag 14. marts skal hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund tage stilling til forhandlingsresultatet. Derefter skal DJ’s medlemmer tage stilling til det ved en urafstemning.

Den nye toårige aftale dækker DJ-ansatte på en lang række lokale og regionale medier som fx Skive Folkeblad, JMF og Radio4 (Fællesoverenskomsten) samt Berlingske Media, Dagbladenes Bureau, Ritzaus Bureau, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Wunderkind Media, Politiken, Ekstra Bladet, 24 Timer (bl.a. Watch medierne) samt praktikantaftalen.

Kommentarer