Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny ferielov - få et overblik

Den nye ferielov giver de nyuddannede hurtigere adgang til betalt ferie og øvrige lønmodtagere en ekstra pensionsopsparing.

Ferielov

Jakob Carlsen

Har du spørgsmål til den nye ferielov? Se mere på DJ’s FAQ eller kontakt Individuel Rådgivning på 3342 8000.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, men allerede nu har vi taget hul på overgangsordningen, som skal føre os fra den nuværende ordning med forskudt ferie til det nye system med samtidighedsferie.

Fra september 2020 optjener og afholder lønmodtagere deres ferie over samme periode. Har du været ansat som lønmodtager i september 2020, vil du allerede i oktober 2020 kunne holde 2,08 dages ferie med løn.

Mange af de nuværende elementer, såsom ret til 5 ugers ferie årligt, ferietillæg og 12,5% feriegodtgørelse ved fratræden går igen i den nye lov. Men der er også flere nyskabelser, hvor ferieordningen med samtidighedsferie er den største.

Ferieåret 1. maj 2019 til den 30. april 2020

Det kommende ferieår er helt som det plejer. Det vil sige, at al den ferie, som du har optjent i kalenderåret 2018 kan afholdes i perioden 1. maj 2019 til den 30. april 2020.

Skulle der i løbet af ferieåret opstå en feriehindring på grund af sygdom eller barsel, så vil du, hvis betingelserne er opfyldt, kunne få dine feriepenge udbetalt når ferieåret slutter. Det vil sige efter den 1. maj 2020.

Et mini-ferieår i 2020

Ferieåret, som starter 1. maj 2020, vil stadig være efter de nuværende regler, dog med den modifikation, at ferieåret kun vil løbe frem til 31. august 2020, hvorefter den nye ferielov og ferieordningen med samtidighedsferie træder i kraft. De fleste vil derfor ”kun” have 16,7 feriedage i miniferieåret (der vedrører optjeningsperioden 1. januar 2019 – 31. august 2019). Det vil være nok til 3 ugers sommerferie i 2020.

Ønsker du at holde yderligere sommerferie, kan du supplere med feriefridage eller tilsvarende, hvis du er berettiget til det via overenskomst, husaftale eller kontrakt. Alternativt kan du indgå aftale med din arbejdsgiver om, at man overfører fem dages ferie fra april til maj 2020.

Er du ansat på overenskomst, eller husaftale med ret til ekstra feriedage, kan det være en god idé at kontakte din TR eller arbejdsgiver for at høre, hvordan de ekstra feriedage bliver tildelt fremadrettet. Mange arbejdsgivere har dog på nuværende tidspunkt endnu ikke taget stilling.

Indefrosne feriemidler - en ekstra pensionsopsparing

Ved overgangen til den nye ferielov bliver alle feriepenge optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ”indefrosset” og udbetales først, når du når folkepensionsalderen, fratræder arbejdsmarkedet eller tager varigt ophold i udlandet.

Til formålet har man oprettet en særlig fond – Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – hvor arbejdsgiverne senest den 31. december 2020 skal indberette lønmodtagernes feriemidler. De enkelte arbejdsgivere bestemmer selv, om de vil administrere de indefrosne midler mod en årlig indeksering – eller indbetale de optjente feriemidler til fonden med det samme.

Det anbefales, at du som lønmodtager følger op på om arbejdsgiver indberetter midlerne rettidigt. Er indberetningen forkert eller udeblevet kan man frem til 30. juni 2025 gøre indsigelse.

Ekstra fondsferiedage

Optjener man færre end 8,4 feriedage i 2019, så vil man kunne ansøge om ekstra feriedage direkte via Lønmodtagernes Feriemidler. Dette sikrer, at du også i sommeren 2020 vil kunne holde op til 3 ugers sommerferie. Du er dog selv med til at finansiere fondsferiedagene, da de er en forskudsudbetaling af de feriemidler, som man optjener fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019 – og som modregnes i den efterfølgende indberetning til fonden.

Ferietillæg udbetales fra 2021 i to rater

I dag får de fleste fastansatte udbetalt ferietillægget én gang årligt, typisk med lønnen i april eller maj måned.

Når den nye ferielov træder i kraft, kan arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidigt med, at ferien afholdes eller forholdsmæssigt to gange årligt. Den første rate betales med lønnen ultimo maj 2021 og vedrører optjeningsperioden september – maj. Den anden rate betales med udgangen af august 2021 og vedrører optjeningsperioden juni – august 2021. Ferietillægget er efter ferieloven 1 procent af lønnen i optjeningsperioden, men kan efter overenskomst eller husaftale være højere.

Få svar på dine spørgsmål om den nye ferielov

Kommentarer

Marianne Knudsen

tor, 04/04/2019 - 15:01

Kan I ikke få en journalist til at skrive det. Det er uforståeligt ...

Henrik sieben

fre, 06/07/2019 - 11:49

Jeg er af arbejdsgiver sat ned i tid pr 1. Oktober 2018....og er det fortsat...Kanegårdsvej holde almindelig sommerferie, eller vil i anbefale, at jeg bruger mine afspadseringsdage først?...og feriefridage før jeg holder egentlig ferie?..og det nedsatte antal arbejdstimer, i mit tilfælde arbejder jeg nu 25 timer ugenligt, får det betydning for ferieårene 2020 og 2021
Mvh
Henrik

Kære Henrik
Tak for din henvendelse.
Først og fremmest, så beklager jeg det sene svar. Din kommentar har desværre forputtet sig.
Jeg har sendt din henvendelse videre til vores faglige rådgivere som vil tage sig af dine spørgsmål.
Fortsat god dag.
Med venlig hilsen Pia Bechsgaard

Palle Nygaard

man, 06/15/2020 - 13:19

jeg har optjent 12,5 % af min fuldtidsansatte 37 timers løn sidste år men er gået ned i tid pr 1 maj dette år. er gået ned til 20 timer.
nu vil kommunen ikke udbetale mere end 20 timers feriegodgørelse.
men i ferieloven står der at jeg har ret til 12,5 % af min årsløn men min arbejdsgiver vil kun udbetale halvdelen.
hvordan kan det gå til?