Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Nu kan DJ-medlemmer få betaling for digital kopiering af aviser på uddannelsesområdet

DJ har sammen med de andre parter i CopyDan Tekst & Node indgået en aftale om digital kopiering af avisartikler. Det betyder, at der nu endelig tilfalder DJ-medlemmer betaling for den digitale kopiering af avisartikler, der sker på uddannelsesområdet.

Digital kopiering

Jonas Pryner Andersen

Det er slut med at digitalkopiere og dele avisartikler på undervisningsinstitutioner uden at rettighedshaverne (især journalister, pressefotografer, bladtegnere, illustratorer o.lign.) modtager betaling for dette. Forvaltningsorganisationen CopyDan Tekst & Node har nemlig udvidet aftalen på undervisningsområdet til også at gælde digital kopiering af aviser. Dette betyder at rettighedshaverne, fastansatte såvel som freelancere, fremover vil være berettiget til betaling for den digitale kopiering af aviser, der foregår på uddannelsesområdet. Betalingen til rettighedshaverne sker som udgangspunkt på baggrund af konkrete indberetninger foretaget af undervisningsinstitutionerne.

Og det er en meget glædelig aftale, mener DJ-formand Tine Johansen.

”Forbrugernes adfærd har ændret sig gennem de sidste efterhånden mange år fra at være fotomaskine-kopiering til at være digital kopiering. Derfor er jeg glad for, at det nu endelig er lykkes DJ og de andre rettighedshavere i CopyDan Tekst & Node at blive enige om en aftale, som kommer mange af DJ’s medlemmer til gode,” siger hun.

Administrerende direktør i CopyDan Tekst & Node Anders Rasch forklarer den nye aftale således:

”Undervisningsverdenen har udtrykt et ønske om – lovligt – at få mulighed for at dele avisartikler digitalt. Det er godt, at det nu er muligt. Udvidelsen betyder, at vores aftaler på området er blevet harmoniseret således, at alle former for danske og udenlandske tekster – både uddrag af bøger, tidsskrifter, aviser og noder – nu kan deles digitalt inden for aftalens rammer. Det er et vigtigt skridt i retning af at udnytte teknologierne bedst muligt på uddannelsesinstitutionerne”.

Det er Mogens Blicher Bjerregård og forhandlingskonsulent Christian Dølpher, der via plads i CopyDan Tekst & Nodes bestyrelse har varetaget DJ’s interesser i forhandlingerne.

Kommentarer