Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nu forhandler DJ overenskomst på det offentlige område

Fakta og status på DJ's forhandlinger med staten, kommuner og regioner.

Her er DJ's krav til OK24 på det offentlige område

DJ's krav til staten

DJ's krav til kommunerne

DJ's krav til regionerne

Her er modpartens krav til DJ

Statens krav til DJ

Kommunernes krav til DJ

Regionernes krav til DJ

19.februar 2024:

Der er for kort tid siden indgået forlig mellem staten og kommunerne på den ene side og de store fagforbund på den anden side. Det forventes også, at der snart lander et forlig for parterne på det regionale område. Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation er ikke medlem af en hovedorganisation, og dermed forhandler DJ på egen hånd for de medlemmer, der er ansat i enten staten, kommunerne eller regionerne. Og med et forlig på plads for hovedorganisationerne, kan DJ gå i gang med de mere konkrete forhandlinger på alle tre områder. DJ's forhandlingsdelegationer har på nuværende tidspunkt allerede haft møder med modparterne, hvor vi har udvekslet og uddybet vores krav overfor arbejdsgiverne, ligesom vi har modtaget arbejdsgivers krav og deres uddybninger.

De netop indgåede forlig sætter rammen for, hvor mange penge, der er til rådighed i den kommende overenskomstperiode, der løber fra 1. april 2024 til 31. marts 2026. Men udover penge har vi også andre krav, som du kan se i pdf-filerne i faktaboksen. I den kommende periode skal DJ's forhandlingsdelegationer derfor forhandle om disse og om arbejdsgivers krav. I de store forlig er der nogle generelle aftaler, som også vil komme til at gælde for DJ. Det drejer sig blandt andet om udvidelse af retten til løn under barsel, da de bagvedliggende barselsaftaler er en del af vores overenskomster.

DJ's forhandlingsdelegationer har møder med arbejdsgiveren i kalenderen på disse datoer:

Stat:

29. februar

6. marts

Regionerne:

12. marts

Kommunerne:

4. marts

7. marts

DJ's forhandlingsdelegationer består af:

Forhandlingskonsulent Henrik Rønne som forhandlingsleder og juridisk konsulent Tine Almegaard som medforhandler på alle tre områder. Næstformand Allan Boye Thulstrup deltager også i forhandlingerne. Herudover består delegationerne af:

Stat:

Anders Molls Axelsen, Tillidsrepræsentant i Copenhagen Business Academy

Henriette Døssing, Tillidsrepræsentant i Politiet

Regionerne:

Tonny Foghmar, Tillidsrepræsentant i Region Midtjylland

Jens Jørgen Essendrop, Tillidsrepræsentant i Region Hovedstaden

Kommuner:

Per Seyffart, Tillidsrepræsentant i Odense Kommune

Morten Romby, Tillidsrepræsentant i Københavns Kommune

Kommentarer