Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Navnet er Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation, men forkortelsen er stadig DJ

DJ har fået ny sprogpolitik og vover pelsen med gode råd til ansatte og medlemmer.

Efter en grundig debat vedtog DJ’s delegeretmøde i foråret, at forbundets officielle navn nu er Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation. Siden er navnet blevet rettet til på hjemmesiden og i andre dokumenter, og nu har en ny sprogpolitik om bl.a. forbundets navn og dets forkortelse været omkring DJ’s hovedbestyrelse.

Helt kort fortalt siger sprogpolitikken, at forbundets fulde navn skal bruges i størst muligt omfang. I længere tekster kan der være brug for en forkortelse, og her bruges DJ, da det er en kendt og etableret forkortelse.

Når der søges efter DJ på nettet, er det dog muligt at søge forbundet frem med forkortelsen djmk.

Andre vigtige pointer i sprogpolitikken, som også rummer en række gode råd til DJ’s ansatte, er at bruge et ligefremt, korrekt og venligt sprog. Og at al kommunikation skal tage udgangspunkt i medlemmernes behov for information og viden.

Kommentarer