Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

”Når vi sætter os sammen, er den dårlige hyre ikke længere pinlig at tale højt om”

Freelanceklubberne er et fællesskab, som gør det muligt for freelancere at udveksle viden og erfaringer om løn- og arbejdsvilkår. Der er brug for klubberne i fremtidens arbejdsmarked, siger bestyrelsesmedlem i Freelancegruppen Nina Trige Andersen. Se her, hvordan du bliver medlem af en freelanceklub. Og forstå, hvorfor åbenhed og organisering er en frugtbar vej at gå for alle parter.

Freelanceklubber

Jakob Carlsen

Tine Sletting

Tine Sletting

Freelanceklubberne er opstået ud fra behovet om at skabe mere åbenhed om arbejdsvilkår og betaling blandt freelancerne – og flere klubber er under opstart. Ifølge Nina Trige Andersen har arbejdsgiverne fået bygget en kultur op, hvor man ikke taler om sin løn. Indtil videre findes klubberne kun på de etablerede mediehuse, men Nina Trige Andersen mener, at klubtanken vil kunne bruges alle steder, hvor en større gruppe freelancere leverer jævnligt.

”Vi er, måske især i mediebranchen, opdraget til, det vigtigste er, at vi kan få det til at se ud som om, det kører super godt, og derfor vil vi ikke indrømme, hvor lidt vi reelt får for vores arbejde indimellem. Men når vi sætter os sammen, og hver især finder ud af, der er andre freelancere, som får den samme dårlige hyre, er det ikke længere pinligt at tale højt om. Og med den viden om, at dårlige betalings- og arbejdsvilkår ikke er et individuelt problem, men et fælles vilkår, så bliver det nemmere at forhandle, både enkeltvis og ved kollektive krav i samarbejde med de fastansattes tillidsrepræsentant”, siger Nina Trige Andersen og tilføjer:

”Når vi taler sammen kan arbejdsgiverne jo ikke længere binde os historier på ærmet, såsom at ingen freelancer nogensinde har fået mere end 2000 kroner for den her type opgave.”

Hvordan fungerer en freelanceklub i praksis?

”De steder, hvor de har fungeret over flere år, har vi en mailingliste, en Facebook-gruppe og fysiske møder med jævne mellemrum. Mødernes frekvens er afhængig af, hvor ofte, der er behov for dem. Men på Information, hvor jeg har været med til at etablere en klub, har vi møder mindst hvert halve år, og oftere i forbindelse med overenskomster og hvis der opstår en sag, vi er nødt til at forholde os til kollektivt.”

Facebookgruppen bliver mest brugt til at sparre med hinanden løbende om priser og vilkår. Hvor de fastansattes forhold er reguleret ved en overenskomst, der forhandles med et par års mellemrum, har freelancerne ofte ingen nedskrevne retningslinjer, hvis de ikke selv sørger for at få forhandlet dem igennem. Og selv der, hvor freelanceres vilkår er beskrevet i overenskomsten, er vilkårene ofte langt mere omskiftelige, end de traditionelle overenskomstforhandlinger tager højde for. Når man er freelancer, er forhandling hverdag.

Hvem kan være medlem? Er der for eksempel en nedre grænse for, hvor ofte man skal levere til et medie, for at være velkommen i den tilhørende freelanceklub?

”Nej, det findes der ingen faste regler for. I princippet kan alle, der leverer på freelancevilkår og kan se et interessefælleskab med andre freelancere på et givent medie eller arbejdssted, være med i klubben. I FreelanceGruppen forsøger vi at udvikle nogle guidelines for, hvordan man kan etablere en klub for freelancere, der leverer nogenlunde fast til et givent medie. Hvordan man så konkret organiserer sig lokalt, det er op til de enkelte initiativtagere at definere, og vil skulle tilpasses de lokale forhold”, siger Nina Trige Andersen og tilføjer:

”For mig at se giver det fint mening at være med i en klub, selvom man kun leverer artikler til det givne medie 3-4 gange om året. Hele ideen med klubben er jo at sikre, det ikke kun er arbejdsgiverne, som bestemmer, hvad den enkelte freelancer skal have for sit arbejde. Og jo flere freelancere, der er med i klubben, jo bedre grundlag har vi for at udveksle viden og erfaringer om priser og vilkår. Det er i alle freelanceres interesse, at klubberne favner så bredt som muligt, for det er kun gennem kollektivet, at vi kan arbejde for at hæve bunden.”

Har du som initiativtager oplevet modstand fra arbejdsgiverside omkring etableringen af en freelanceklub?

”Arbejdsgivere er jo meget forskellige. Nogle synes, organisering i sig selv er et problem, og den slags arbejdsgivere er formentlig heller ikke særlig venligt stemt over for de fastansattes tillidsrepræsentanter og medarbejderforeninger. Heldigvis kan andre arbejdsgivere godt se både rimeligheden og fordelen i, at vi freelancere taler sammen. Det kan være ret tidskrævende for redaktørerne at skulle forhandle omkring hver artikel, og det letter deres arbejde, at der findes nogle fælles retningslinjer at tage udgangspunkt i. Ud fra et kvalitetshensyn er arbejdsgivere også bedst tjent med, at freelancerne har ordentlige vilkår – så har man ekstra lyst til at levere et godt produkt og til at blive ved at levere til det pågældende medie.”

Udover en freelanceklub kan man som løst tilknyttet et medie ofte også være med i stedets medarbejderforening, hvis man bliver inviteret indenfor af de fastansatte. Medlemmer af DJ, der har 80 procent af deres indtjening fra et givent medie, har ret til at være fuldgyldige medlemmer af den pågældende medarbejderforening. Og selvom man ikke er fuldgyldigt medlem med stemmeret i medarbejderforeningen, kan det være en fordel at sidde med ved bordet, når der diskuteres arbejdsvilkår, som alle er fælles om.

”I FreelanceGruppen arbejder vi for øget samarbejde mellem faste og frie. Freelancere kan bare ikke alene være repræsenteret gennem de fastansattes medarbejderforeninger – vi er nødt til at have vores egne strukturer som supplement. Hvis freelancerne kun bliver repræsenteret kollektivt via medarbejderforeningerne, er der det oplagte problem mange steder, at DJ også organiserer mellemledere. Det betyder, at man som freelancer sidder i medarbejderforening med den, man til daglig forhandler sine honorarer med – og det er jo en konkret interessekonflikt.”

Er du freelancer og ønsker at opstarte eller tilmelde dig en freelanceklub – skriv til mediklubben@freelancegruppen.dk eller gå ind på Freelanceklubben.dk, hvor du finder en kort beskrivelse af, hvad en freelanceklub går ud på - plus en guide til, hvordan du laver en freelanceklub.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.