Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Mere feedback med fokus på opgaven, tak

Feedback på arbejdspladsen er et område med plads til forbedringer, mener arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen. For konstruktiv feedback flytter faktisk folk – hvis fokus vel at mærke er på opgaven og ikke på personen.

Mette Secher

Mængden og kvaliteten af feedback afhænger i høj grad af feedbackkulturen på arbejdspladsen og den tid, der er til rådighed til at give den, fortæller arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen:

- Man kan både tale om, hvorvidt der er en feedbackkultur på arbejdspladsen – og hvilken form for feedbackkultur, der er. Det er en vigtig skelnen, for man kan sagtens have en feedbackkultur på en arbejdsplads, der ikke er konstruktiv.

Man kan sagtens have en feedbackkultur på en arbejdsplads, der ikke er konstruktiv.

Malene Friis Andersen, arbejdsmiljøforsker

Faglig feedback rykker folk mere end personlig

Vi kan hurtigt blive enige om, at feedback er godt at give. Men hvad skal vi give feedback på, for at det skal virke efter hensigten? Et review viser, at den feedback, der kommer tættest på selve opgaven, virker bedst.

- Lad mig formulere det sådan: Jeg blev ikke ked af det, da jeg så det review. Der kan være en tendens til i alle de her performance-management-systemer, som mange ledere anvender i f.eks. MUS-samtaler, at der hovedsageligt gives feedback på, hvor engagerede og initiativrige medarbejderne er som personer, siger Malene Friis Andersen og uddyber:

- Men det er altså ikke den feedback-form, der rykker i forhold til bedre præstationer. Det er den mere opgavenære feedback, der flytter folk fagligt. For jo mere opgavespecifik feedbacken er – jo større mulighed har man også for at ændre sin opgaveløsning.

Arbejdsmiljøkonsulent i DJ Eva Jakobsen har de samme erfaringer.

- Min personlighed vil jeg helst ikke have feedback på i andres påhør. Det får mig ikke til at lytte og lære, men snarere til at gå i forsvar, fordi jeg føler mig sårbar. Handler det om min personlighed vil jeg derfor ønske, at min chef har mod til at trække mig til side – lige inden han bliver sur på mig – og fortælle mig, hvad min attitude gør ved ham.

’Psykologisk tryg organisation’

Også i forhold til feedback, er det vigtigt, at man har en kultur, der understøtter det, man i forskning kalder en ’psykologisk tryg organisation’, siger arbejdsmarkedsforsker Malene Friis Andersen. Hvis der er en høj grad af psykologisk tryghed blandt kollegaer og ledere, er man mere modtagelig for ny læring – og feedback vil opleves som en naturlig del af den måde, man arbejder på.

- Du vil have en grundlæggende tillid til, at den feedback, folk giver dig på dit arbejde, vil være læringsorienteret. Og du har derfor ikke oplevelsen af, at folk siger noget for at pille dig ned eller kritisere. Men derimod oplevelsen af at arbejde sammen for at lære sammen og spille hinanden gode.

- Vi ved fra forskning, at en høj grad af ’psykologisk tryghed’ kobler sig til en høj grad af læring – som giver en høj grad af performance. Så der er altså noget at hente i det her, mener Malene Friis Andersen.

Jo mere opgavespecifik feedbacken er – jo større mulighed har man også for at ændre sin opgaveløsning.

Malene Friis Andersen, arbejdsmiljøforsker

Systematisk feedback kan ikke gøre det alene

Et er at have en tryg kultur, hvor man ’tør’ lære af hinanden. Noget andet er at have rammerne for det.

- Hvis vi ikke har tiden til det, kommer det ikke til at ske. Derfor er det vigtigt, at feedback er tænkt ind som en del af den naturlige arbejdsrutine. Men feedback sat i system gør det ikke alene, siger Malene Friis Andersen og uddyber:

- Systematisk feedback kan være rigtig fin, men gør ikke nødvendigvis feedback til en integreret del af kulturen. Det, at din leder sætter halvanden time af hver fredag til feedback, får det ikke automatisk til at glide over i kulturen. Det skal ligge i kulturen, at man har en generel, læringsorienteret måde at arbejde på, som feedback er en naturlig del af, hvis det skal integreres fuldt ud.

Systematisk feedback er, ifølge Malene Friis Andersen, et godt sted at starte, men man må ikke miste blikket for, at det også skal være en naturlig del af kulturen, at man har læringen for øje. Og at man som kollegaer vil hinanden det godt.

Arbejdsmiljøkonsulent i DJ Eva Jakobsen er enig, men hun mener også, at feedback indimellem kan give mulighed for at løfte blikket fra produktet og op i processen, netop fordi den er systematisk.

- Hvis du for fjerde gang i træk oplever at give præcis den samme konstruktive feedback til en kollega, kan det være, at der er noget i processen, som skal forandres. At vedkommende f. eks. skal få sin infografik på plads, inden han kaster sig over teksten.

Find de fælles kerneopgaver

For at fremme feedback-kulturen på arbejdspladsen kan du begynde med at kortlægge, hvad I er fælles om i organisationen, og hvor det ville give mening at give hinanden feedback, rådgiver Malene Friis Andersen.

- Hvilke fælles kerneopgaver og snitflader har I? Det er vigtigt, at feedbacken bliver tænkt ind i driften, så den automatisk bliver en del af kulturen. Er der medarbejdere, der har særlig ekspertise, kan I eventuelt udnævne dem til at være feedbackansvarlige på de områder.

Forskellen på ros og feedback

- Ros er lotion. Det er noget, vi alle sammen har brug for indimellem, og det er rigtigt behageligt at få, men det flytter os ikke fagligt. Det gør feedback til gengæld.

Sådan beskriver Eva Jakobsen forskellen på ros og feedback. Ros er ukonkret, hvor feedback, der er kontekstuel og produktorienteret har til hensigt at gøre dig i stand til at arbejde bedre i morgen.

Med kontekstuel mener hun, at feedbacken skal være realisérbar og inden for konteksten.

- Hvis jeg har lavet en fotoserie til et sort/hvidt magasin, nytter det ikke noget, du fortæller mig, at den ville stå stærkere i farver. Ligesom det heller ikke er brugbart, hvis ledelsen giver feedback ud fra et forhenværende koncepts midler og bemanding – i stedet for de eksisterende betingelser.

Det er ligeledes vigtigt at skelne mellem sparring og feedback, siger Eva Jakobsen.

- Sparring er det, jeg giver dig på tomandshånd på en konkret artikel. Feedback er, når vi samles i et fælles forum og bruger mine konstruktive kommentarer som et fælles værktøj, vi alle sammen får noget ud af.

Må feedback godt være negativ?

- Ja. Men det er vigtigt at skelne mellem vilkår og det, du kan forandre. Negativ feedback på ting, som vedkommende ikke kan lave anderledes, det er selvsagt ikke brugbart. Det gælder derfor om at være enige om, hvad der er vilkår - men samtidig undgå at gøre alt det, du finder svært at få feedback på, til urokkelige vilkår, siger Eva Jakobsen.

Læs om betydningen af anerkendelse og feedback i Esben Ørbergs portræt af den afgående tillidsrepræsentant på Ritzau Charlotte Mackeprang.

Læs også om hvordan ugentlige feedbackmøder har skabt gode resultater på Sjællandske Mediers sjællandsredaktion.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.