Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Medlemsundersøgelse: DJ skal stærkere på banen i forhold til løn, faglig udvikling og fællesskab, men troværdighed og image har det bedre

Medlemstilfredsheden i Dansk Journalistforbund ligger i en helt ny måling lavere end ønsket, og det ærgrer formand Tine Johansen. Det er især i forhold til at sikre gode løn- og arbejdsforhold og faglig udvikling og fællesskab, at DJ ifølge målingen skal sætte ind. Omvendt er vurderingen af forbundets troværdighed og kommunikation bedre end tidligere. DJ’s formand vil nu sammen med hovedbestyrelsen afklare, hvordan DJ skal bruge svar og input fra medlemmerne til at udvikle forbundet.

Dansk Journalistforbund

Rikke Ahm

Fakta om undersøgelsen


Hent rapporten og dyk ned i undersøgelsen 

Ennova omregner medlemmernes svar til en skala fra 0-100. Samlet set ender DJ med en score på 57. 

Den score er sammensat af en vægtning af scoren inden for en række områder. 

15% af DJ’s medlemmer har besvaret undersøgelsen. 

Undersøgelsen viser, at medlemmer med kontakt til DJ, bedømmer forbundet mere positivt end de medlemmer, der ikke er i kontakt. 

17% har været i kontakt med DJ’s rådgivere flere gange de seneste 12 måneder, og de giver kompetencen i rådgivning en score på 69, mens venlighed og imødekommenhed lander helt oppe på 81. 

57% har ikke haft kontakt med DJ’s rådgivere de seneste 12 måneder, og de vurderer kompetencen til 61 og venlighed og imødekommenhed til 74. 

DJ har nu fået resultaterne af den store medlemsundersøgelse, der blev sendt ud i august. Konklusionen er, at der er nogle positive takter, men absolut også behov for udvikling og forbedring. 

Undersøgelsen er udarbejdet af firmaet Ennova, der også måler medlemstilfredshed hos andre organisationer, og sammenlignet med andre forbund er DJ’s medlemmer desværre mindre tilfredse.  

Den sammenlagte medlemstilfredshed lander således ud fra Ennovas vægtede beregning på 57 ud af maksimalt 100, mens sammenlignelige organisationer ligger på 69. Og den melding fra medlemmerne tager DJ-formand Tine Johansen meget alvorligt: 

”Først og fremmest vil jeg sige tak til de medlemmer, der brugte tid på at svare på undersøgelsen. Vi er altid glade for at høre fra medlemmerne både med positiv og negativ feedback. I den aktuelle undersøgelse er der positiv udvikling i bedømmelsen af DJ’s image og kommunikation, og det er vi glade for. Der er så mindre tilfredshed med DJ i forhold til at sikre løn og arbejdsvilkår og faglig opdatering, og det skal vi dykke ned i,” siger hun. 

Opmærksomhed på freelancere og selvstændige

Kommentarerne i besvarelserne viser, at især mange freelancere, selvstændige og korttidsansatte føler sig overset i DJ. Det samme gør en del kommunikatører og ledere. 

“Jeg er meget opmærksom på, at rigtig mange medlemmer af DJ ikke er fastansatte. Så vi skal helt klart se på, hvad vi kan gøre bedre her,” siger Tine Johansen. 

Medlemsundersøgelsen viser dog også, at freelancere generelt er en smule mere tilfredse med at være medlemmer af DJ end ikke-freelancere. Ligesom ansatte inden for kommunikationsområdet er mere tilfredse end journalisterne. 

Generelt er de af DJ’s medlemmer, der har kontakt med forbundet og fx får rådgivning, markant mere tilfreds med DJ end dem, der ikke har nogen kontakt. 

“Det er jo utrolig positivt, at de medlemmer, der er i kontakt med forbundet, er mest tilfredse. Så vi skal prioritere at komme i kontakt med flere af vores medlemmer,” siger Tine Johansen. 

DJ vil skabe større tilfredshed

Det er DJ’s hovedbestyrelse, der har iværksat undersøgelsen og dermed er det også i første omgang en politisk opgave at bedømme resultatet. Det arbejde begynder med det samme, lover Tine Johansen. 

”Nu vil vi læse rapporten grundigt og finde ud af, hvordan vi kan skabe større tilfredshed hos medlemmerne. DJ findes jo for medlemmernes skyld, så når de hejser bekymringsflag, skal vi som politikere tage signalerne meget seriøst. Det er vigtigt for mig at sige, at de ansatte i forbundet hver dag knokler hårdt for at hjælpe vores medlemmer, hvilket mange også kvitterer for i undersøgelsen. Men enhver organisation kan forbedre sig, og undersøgelsen skal bruges til at afklare, hvor DJ skal sætte ind,” siger hun. 

Undersøgelsens hovedkonklusioner blev præsenteret for DJ’s ansatte på et medarbejderseminar fredag. Hovedbestyrelsen er også blevet orienteret om resultaterne og skal snarest muligt drøfte den.  

Kommentarer