Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Medlemmer i DJ ønsker ekstraordinært delegeretmøde

En række DJ-medlemmer har sat gang i en underskriftindsamling på skrivunder.net for at få et ekstraordinært delegeretmøde i forlængelse af formandsskiftet i Dansk Journalistforbund.

Ifølge DJ’s vedtægter kan der afholdes et ekstraordinært delegeretmøde, hvis mindst 300 medlemmer kræver det.

I forhold til den underskriftsindsamling, der er blevet sat i gang for at få et ekstraordinært delegeretmøde, udtaler formand i DJ Tine Johansen:

"Hvis det viser sig, at der er et udbredt ønske blandt medlemmerne om, at der skal være et ekstraordinært delegeretmøde, så stiller vi i hovedbestyrelsen naturligvis op til det. Vi står selvfølgelig ikke i vejen for medlemsdemokratiet", siger hun.

Tine Johansen understreger dog, at hovedbestyrelsen ikke vil være i stand til at give flere svar på forløbet omkring forløbet om den fratrædelsesaftale, der er indgået med Øjvind Hesselager, end der allerede er givet.

"Jeg kan se på de sociale medier, at flere forventer at få en redegørelse fra hovedbestyrelsen om sagen. Men som jeg har understreget i de seneste dage, er hovedbestyrelsen bundet af en juridisk aftale, som begrænser muligheden for at fortælle yderligere om forløbet. Det vil også gøre sig gældende ved et ekstraordinært delegeretmøde", siger hun.

Når hun ikke selv efter dette forløb har indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde, er det fordi, hun ønsker at komme tilbage til det, der bør fylde allermest i en fagforening, siger hun:

"Jeg vil så gerne tilbage til det medlemsrettede arbejde. Det er det, jeg mener, er det vigtigste."

Tine Johansen forklarer, at det i tilfælde af, at der rejses en begæring om et ekstraordinært delegeretmøde, vil blive sådan, at de delegerede, som blev valgt til delegeretmødet i april 2019, vil blive indkaldt igen.

"Administrationen vil selvfølgelig oplyse om de nærmere procedurer, hvis det viser sig, at 300 medlemmer skriver under. Så træder vi sammen i hovedbestyrelsen om det nærmere forløb og en dato", afslutter hun.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Sara Høyrup

ons, 07/03/2019 - 11:14

HB må helt uagtet alle fortrolighedsklausuler kunne forklare, hvordan i alverden begrundelsen om kompromisløshed og slidte relationer til magten skulle forstås, når nu vi skal tro på, at den redaktionelle frihed aldrig har været i fare.

Villy Dall

ons, 07/03/2019 - 12:48

Tak, Tine, for den udmelding, at skulle der komme 300 underskrifter, så kommer der et delegeretmøde.
Naturligvis kan man ikke på et sådant møde åbne en personalesag. Om der så kan siges noget om, hvad der førte frem til sagen, er nu spørgsmålet. Men kan I det, ja, så kan det også siges/skrives uden delegeretmøde.
Du bør også her officielt melde ud - som du har gjort det i går i en lukket facebookgruppe - at HB holder et eller flere møder i den kommende uges tid, og at du derefter satser på at kunne give flere oplysninger om det, der ikke er en personalesag, men derimod et politisk spørgsmål, nemlig hvad der førte til din forgængers bratte afgang.
Jeg ønsker jer al mulig konstruktiv nerve og fornuftig sans de kommende dage. Der er spørgsmål, medlemmerne har krav på at få svar på.
K.h. fra Villy, fhv. HB-medlem

Nils-Chr. Nilson

tor, 07/04/2019 - 01:12

Den holdning er helt ok. Men når det er kommet så vidt, at skyldes det primært, at kommunikationen har været noget flagrende, for at sige det mildt. Og så kan jeg ikke rigtigt forlige mig med, at en så vigtig post som næstformandsskabet besættes i et lukket forum for en periode på 22 måneder.

Arh, Nils-Chr., jeg skal naturligvis ikke bestemme, hvad du kan forliges med eller ikke. Men der er vel ikke noget odiøst i, at næstformanden overtager formandsposten, og så beslutter en demokratisk valgt hovedbestyrelse på 15 medlemmer, hvem der skal være næstformand. Undskyld mig, men det virker lidt overdrevet, hvis vi skal indkalde til ekstraordinært delegeretmøde for at få valgt en næstformand.

Og i øvrigt: Lad os nu lige klappe hesten. Giv det nye HB tid til at mødes og få tid til at komme på banen. Det er mindre end en uge siden, at Øjvind blev fyret - og endnu kortere siden, at Werge forlod posten. I disse SoMe-tider kan en debat foranledet af enkeltpersoner på timer gallopere derudad med en masse enkeltpersoners kritik i alle retninger. Her kan demokratisk valgte ledelser jo ikke følge med - og skal vel heller ikke. Nu mødes HB i denne uge - som jeg har forstået - og det er vel egentlig så hurtigt som det kan lade sig gøre, når man skal samle 14 medlemmer til møde. Ro på nu derude.....

FORANLEDET af dit indlæg bliver jeg nødt til at understrege, at medlemmerne endnu ikke har fået en ordentlig forklaring på hele forløbet om den demokratisk valgte formands pludselige afgang efter to måneder. Forbundet befinder sig i en krise, som er blevet håndteret lige så dårligt som sexchikanesagen, den kostede os 2,3 mio. kr. Derfor er det naturligt at de delegerede mødes for at få ordentlig besked. Og for at sammensætte formandskabet.

Erik Svarre

tor, 07/04/2019 - 13:20

HB-gate i Dansk Journalistforbund er en skamplet på forbundet.
Sagen er store slem mht. udenomssnak, vildledning og tilsidesættelse af medlemmernes åbenlyse interesser om at være ordentligt, sandfærdigt og tillidsskabende informeret.
Derfor må luften renses, og det kan kun ske ved et ekstraordinært delegeretmøde, hvor formandskab og HB-medlemmer kan få bekræftet deres mandater ved demokratiske valg.
Engagerede journalister, der lige som jeg har forbundets ve og vel kært, har helt spontant for at få gennemført dette ekstraordinære delegeretmøde sat en elektronisk underskriftsindsamling i gang på skrivunder.net - et websted, hvor underskrifter kan verificeres.
I følge forbundslovene kan 300 medlemmer ved underskrift kræve et ekstraordinært delegeretmøde. Hvis du vil være blandt disse 300 kan du benytte nedenstående link, som jeg hermed tillader mig at slå op her til fri afbenyttelse.

https://www.skrivunder.net/signatures/ekstraordinart_delegeretmode_i_da…