Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Mediestuderende er mere stressede end andre studerende

35 % af danske mediestuderende har et højt stressniveau sammenlignet med 22% på sammenlignelige uddannelser. Det viser en stor trivselsundersøgelse, som DJ har foretaget blandt sine studerende. Næstformand i DJ, Tine Johansen, kalder udviklingen stærkt bekymrende.

Stressede studerende

Maria Tuxen Hedegaard Forelæsning på Journalistlinjen, SDU i Odense

Fakta om undersøgelsen

Andel studerende der rapporterer højt stressniveau:

På studiet: 38%
I lønnet praktik: 30%
I ulønnet praktik: 39%
Projektorienteret forløb: 46%
Total: 35%

DJ har sendt spørgeskemaet til alle ca. 2700 studerende-medlemmer og fået svar fra næsten 25%, svarende til 671 besvarelser.

Hent hele undersøgelsen som pdf


Umiddelbart virker der ganske roligt og harmonisk i det intime forelæsningslokale på Syddansk Universitet denne vinterdag. Ca. 50 studerende på 3. semester på Journalistik og følger relativt veldisciplineret med i undervisningen. Humøret og engagementet er højt – men statistisk set sidder der 17-18 studerende i lokalet, der har problemer med et forhøjet stressniveau.

Én af dem er 24-årige Klaus Færch Gjerulff, som ca. 6 måneder tidligere oplevede et alvorligt stressanfald, da han var i gang med et eksamensprojekt: ”Jeg fik et decideret stressanfald med panik og hyperventilation. Det sortnede for mine øjne, og jeg sad bare og stirrede ud i luften, indtil jeg fik ringet til mine forældre,” fortæller han.

Læs hele Klaus' stress-historie

Klaus’ oplevelser var meget tydelige og konkrete, men stress kan komme til udtryk gennem mange forskellige symptomer. I DJ’s trivselsundersøgelse er de studerende blevet spurgt ind til, hvor mange af dem, der har oplevet 10 forskellige stress-symptomer inden for de seneste 4 uger. Det er altså en selvoplevet indrapportering af oplevelser og følelser, og ikke en stress-diagnose, der er tale om.

Flere stresshenvendelser

Og de studerendes stress-oplevelse ligger næstformand i DJ, Tine Johansen, meget på sinde:

”De her tal er dybt bekymrende. Vi vidste godt, at mange studerende føler sig meget presset – vi har oplevet flere henvendelser til vores stressrådgivning og set flere bliver langtidssygemeldt og også hørt fra praktikstederne, hvor belastede unge, de får ud.

Der er noget strukturelt galt her. Det ses allerede i gymnasierne. Vi har med fremdriftsreform og uddannelsesloft gjort noget ved vores unge – vi har presset dem. Samtidig er vores branche toppet op med en præstationskultur, hvor alt vi laver er synligt for alle. Det er en output-kultur som gør, at praktikanterne føler, de er til eksamen hver eneste dag.,” siger hun.

DJ vil derfor sætte en række tiltag i værk for at afhjælpe de alt for høje stress-tal. I de igangværende forhandlinger om nye overenskomster på dagbladsområdet står en ny praktikaftale højt på DJ’s ønskeliste blandt andet med et meget større fokus læringselementet, feedback og tid til refleksion for praktikanterne.

Status på DMA-forhandlinger om praktikantaftale

”Vi bliver nødt til at reagere på det her. Og vi skal altså huske på, at arbejdsgiverne deler vores bekymring på dette område. Og så vil vi gøre meget for at markedsføre vores ”søg-bredt”-kampagne og få fortalt de praktiksøgende studerende, at det altså er muligt at få en fremragende uddannelse andre steder end på Politiken,” siger Tine Johansen.

Vi befinder os i en præstationsæra

Arbejdsmiljøkonsulent i DJ, Eva Jakobsen, ser de høje stress-tal hos de mediestuderende som en kombination af flere ting:

”Vi befinder os generelt midt i en Præstationsæra, hvor de unge mistrives og bekymrer sig så meget for fremtiden, at de glemmer at nyde og at sige ”pyt”. Fremdriftsreformen og 12-taltskulturen er med til at fremme en kultur, hvor kun det ypperste er godt nok. Gennem sociale medier kan alle sammenligne sig med alle over hele verden,” mener hun og påpeger samme udfordring i mediebranchen, som Tine Johansen:

”Når vi hver eneste dag skal stå på mål for det, vi laver, og kan lave direkte sammenligning med alle kollegaer, kan vi simpelthen ikke være ”klynkere”, og DJ-branchen har altid haft ry for robusthed – vi fordrer robusthed. Det kan have negative konsekvenser. 

Vi hører også, at de studerende måske bliver rubbet lidt for hårdt med et stift håndklæde på studiet. Der er en hård tone, og det kunne måske gå tidligere i branchen, men i dag kolliderer den mere håndværksmæssige tone med en mere akademisk uddannelse som de studerende har, og generelt tyndere hud på arbejdspladserne efter adskillige fyringer og forandringer ” mener Eva Jakobsen.

Kommentarer