Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Mediernes Innovations Center – nyt initiativ fra DJ

Udviklingen og nytænkningen i den danske mediebranche trænger til et skub. Når udfordringerne er så store, kræver det samarbejde på tværs af hele branchen at finde de rette løsninger. DJ foreslår, at en del af den statslige mediestøtte skal anvendes til at etablere et uafhængigt center for medie-innovation.

Ønsker du at komme med input til videreudviklingen af Dj’s initiativ, Mediernes Innovations Center, kontakt DJ på DJ@journalistforbundet.dk eller +45 3342 80 00.

Mediernes Innovations Center, MIC, skal opfylde to formål: For det første skal det være en iværksætter-rugekasse, hvor (primært) studerende og nyuddannede fra medie- og kommunikations-uddannelserne kan teste og udvikle deres ideer om at etablere virksomheder med udgangspunkt i mediebranchen.

For det andet skal det være et center, hvor medievirksomheder på tværs af indbyrdes konkurrence kan arbejde med at udvikle nye publicistiske koncepter.

”Den danske mediebranche er forholdsvis lille sammenlignet med de udenlandske konkurrenter. Derfor er der et stort behov for, at de danske medievirksomheder, på tværs af deres indbyrdes konkurrence, inspireres til at samarbejde om udviklingen af nye publicistiske formater, distributions-platforme og forretningsmodeller”, udtaler Lars Werge, formand i DJ.

Mange (ikke mindst nyuddannede) i medie- og kommunikationsbranchen kan ikke forvente at få et fast job i en virksomhed lige med det første. Samtidigt tumler de med små eller store ideer, der med professionel hjælp og coaching kan udvikle sig til at blive fremgangsrige foretagender i og omkring mediebranchen.

Inspiration hentet fra nabolande, forskning og industri

Til iværksætter-rugekassen har DJ blandt andet hentet inspiration fra CBS, hvor man for flere år siden etablerede Copenhagen School of Entrepreneurship, der primært hjælper studerende og nyuddannede til at afprøve og forfine deres forretningsideer. Med Media City Bergen og med Media Evolution City har man i henholdsvis Norge og Sverige også etableret nogle miljøer, der fremmer idéudviklingen og iværksættertrangen.

”Erfaringsmæssigt vil forretningsideerne ikke blot kunne resultere i nye tiltag inden for den nuværende mediebranche, men også vokse ud i tilstødende brancher som for eksempel it, kommunikation, transport og turisme”, siger Lars Werge.

Inspirationen til et fælles dansk testcenter for udvikling og innovation er også hentet i vindmøllebranchen og energi-sektoren, hvor eksempelvis etableringen af Lindø Offshore Renewables Center understreger, at man kan komme langt med samarbejde på tværs af konkurrerende virksomheder.

Kommentarer