Gå til hovedindhold
Bliv medlem

“Medierne er for afhængige af internationale virksomheder”

DJ var lige før Folkemødet inviteret til møde hos den norske kulturminister. Emnet var at sikre en god dialog med Big Tech-virksomhederne.

Palle Jensen

Ina Lindahl Nyrud Palle Jensen (tv) taler på mødet med den norske kulturminister

På et halvt år har norske lokalaviser mistet halvdelen af deres sidevisninger på Facebook. Det skyldes en simpel algoritmeændring hos Facebook, så brugerne i højere grad får vist indhold fra venner og bekendte. En udvikling, der kan have store konsekvenser for i første omgang den lokale journalistik og i næste runde den nationale. Og et tegn på, at medierne har placeret for meget magt hos Big Techvirksomhederne, mener Palle Jensen, medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation, journalist på TV 2 og DJ’s repræsentant til mødet hos den norske kulturminister.

“Det var egentlig lidt befriende at opleve, hvor ærlige Metas repræsentant til mødet var om denne algoritmeændring, som de har lavet med helt åbne øjne. Og det illustrerer meget tydeligt forskellen på, hvad Big Tech og medierne vurderer som vigtigt: Meta kigger meget snævert på, hvad brugerne vil have her og nu, mens vi på mediesiden jo også tager et ansvar for de demokratiske værdier i samfundet,” siger han.

Store udfordringer for samfundet

Mødet hos den norske kulturminister handlede først og fremmest om, hvordan medier, store techvirksomheder og myndigheder i Norden kan få en tættere dialog. For ifølge Palle Jensen er der nogle store udfordringer forude for både medier og for samfundet.

“Udfordringen er, at vi som medier har gjort os afhængige af store internationale virksomheder, som virker meget lidt bevidste om deres samfundsansvar. Vi blev på mødet præsenteret for eksempler på, hvordan TikTok har censureret relevante historier ud fra nogle helt vanvittige kriterier,” siger han.

Men hvordan skal medier og myndigheder i Norden lykkes med at ændre store verdensomspændende viksomheders forretningsmodel?

“Altså enten må vi som medier gøre os så vigtige for deres indtjening, at de lytter til os, eller også må vi ændre os. For de har en kontakt til nogle målgrupper, vi traditionelle medier har svært ved at nå. Myndigheder spiller en rolle i forhold til at lave lovgivning, som kan få techgiganterne til at acceptere deres ansvar for kvaliteten af samfundsdebatten,” mener han.

Seks krav til Big Tech

Helt konkret kom de norske medier og journalistforbund med seks krav til techgiganterne, som de norske myndigheder nu kan arbejde videre med.

Og Palle Jensen bakker op om kravene, men:

“Jeg tror, at flere af kravene bliver meget svære at opnå, for de griber ind i store private virksomheders forretningsmodel. De her krav arbejder hen mod den bedste af alle verdener – og der når vi nok ikke hen. Men hvis ikke vi prøver, kommer vi aldrig videre. Og jeg tænker, at det er fint, at bigtech ved, hvad vores ønsker er til dem,” siger Palle Jensen, som selv bragte et forslag om udvidet dialog på banen.

"Jeg foreslog at oprette en big tech media task force på tværs af lande, så vi får et forum af mennesker, som er vant til at tale med hinanden. Så når der opstår akutte udfordringer, kan vi bedre tage en hurtig dialog, fordi vi kender hinanden i forvejen. Det forslag kunne jeg se, den norske kulturminister tog med sig,” siger han.

Kommentarer