Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Lønstatistik 2016: gennemsnitstigninger på 2,0 %

Et ansat DJ-medlems løn er siden sidste år gennemsnitligt steget med 2,0 %. Med en rekordlav inflation på kun 0,3% i perioden, giver det en reallønsfremgang på 1,7%. Men lønstigningerne er skævt fordelt - ansatte på dagblade, distriktsblade og magasiner ligger i bund, mens kommunkationsfolket trækker snittet op.

3 års reallønsnedgang i 2010-2012 er nu erstatte af 4 års reallønsfremgang, viser lønstatistikken for DJ’s ansatte medlemmer i oktober 2016. Lønnen genvandt allerede forrige år sin købekraft, og i dag er den godt 4% højere end i 2009.

Men lønfremgangen er ujævnt fordelt. DJ-medlemmer på Dagblade, Distriktsblade og Magasiner fik kun lønstigninger på 1,5-1,7%. Kommunikationsfolket i den offentlige og private sektor hævede med lønstigningsprocenter på hhv. 2,6% og 2,9% således gennemsnittet op. Igen er det således kommunikationsområdet, der er bedst lønudvikling i. Topscoreren blev igen i år ansatte på Net-medier med en gennemsnitlig stigning på 3,5%. Men gruppen er antalsmæssigt for lille til at påvirke det store gennemsnit for alvor, og da lønnen i mange selvstændige Net-medier er lav, vægter en lønstigning procentvis højere.

Også geografisk er der forskel, men kun lidt. Den gennemsnitlige lønstigning var således 2,1 % i København mod 1,8 % i resten af landet.

Kvinderne fik mere end mændene

Kvinder og mænd har normalt nogenlunde samme lønstigning, men med et lille plus til kvinderne, som i år gik 2,1% frem, mens mændene måtte ”nøjes” med 1,9%. Igen kan der derfor konkluderes, at det ikke er lavere lønstigninger til kvinder, der er årsag til forskellen i gennemsnitslønnen mellem mænd og kvinder. Forskellen i gennemsnitslønnen er i år blevet 300 kr. mindre, men mændene tjener fortsat 5,1% mere end kvinderne.

Medieområdet er dog ikke alene om reallønsfremgang i år, men hænger som sædvanligt en smule bagefter. En gennemsnitlig funktionær i DA’s privatløns-statistik fik i samme periode nemlig en større fremgang med en gennemsnitlig stigning på 2,1%, eller 1,8% mere at købe for.

Den gennemsnitlige månedsløn steg væsentligt mindre med kun 0,7 %, hvilket skyldes den naturlige løbende udskiftning af ældre, erfarne medarbejdere med unge, nyuddannede og dermed billigere medarbejdere. Gennemsnitslønnen – inkl. alle tillæg, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag – lå i København på 42.526 kr., mens gennemsnitslønnen i det øvrige land var 40.174 kr.

Løngennemsnit på 14 medietyper, 28 stillinger og 107 arbejdspladser

5.560 DJ-medlemmer (8 færre end sidste år) indgår i statistikken, og de havde en gennemsnitlig månedsløn på 41.636 kr. – eller 45.595 kr., hvis arbejdsgiverens pensionsbidrag medregnes.

I lønstatistikken, der ikke længere udsendes som indstik i Journalisten, men lægges på hjemmesiden og udsendes i pdf til medlemmerne pr.mail, opgøres gennemsnit for alle arbejdspladser, hvor der er mindst 5 besvarelser til statistikken. Dem var der 107 af i år, så der er en god chance for at finde løngennemsnittet på sin arbejdsplads. Er der ikke 5 DJ-medlemmer på ens arbejdsplads, kan man alternativt finde løngennemsnit for den medietype eller branche, man arbejder i, samt for den stillingstype, man er ansat i.

Applikationen "Find løngennemsnit" vil hurtigst muligt blive opdateret med de nye tal fra okt. 2016, ligesom der på lønstatistik vil komme udspecificerede statistikker.

Har du spørgsmål eller kommentarer til selve statistikken, kan du stille dem til forhandlingsafdelingen.

Kommentarer

Finn Arne Hansen

fre, 01/27/2017 - 11:57

"I snit fik DJ-medlemmerne lønstigninger på 2% i løbet af 2016". Det er godt nok en provokerende indledning i nyhedsbrevet. For det gælder kun det mindretal af privilegerede medlemmer, der sad i samme fast job to år i træk. Hvad vi freelancere, jobhoppere, selvstændige osv. har af indtægt blæser forbundet stadig på. Og endnu mere provokerende er det, at forbundsledelsens meget pæne lønninger per tradition sættes op efter netop denne lønstatistik for de privilegerede. Derefter smitter det af ned gennem rækkerne. Vi har nok Danmarks bedst lønnede kommunikationschef i et så lille fagforbund med hans 65.000 kr. om måneden. Og vi skal alle betale. Løndannelsen i forbundet bør laves om.