Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ledere i DJ, nyt navn, frit o-medlemskab og nye strategier

Flere af forslagene på dagsordenen til DJ’s Delegeretmøde kan medføre ændringer af DJ, som vi kender det. Og så skal der selvfølgelig vælges en ny Hovedbestyrelse. Søndag og mandag afholder DJ delegeretmøde i Kolding.

Delegeretmøde 2017

Jakob Carlsen

Hent Dagsordenen for Delegeretmødet som wordfil

Delegeretmødet, der er forbundets øverste myndighed, som hvert andet år beslutter ændringer og tilføjelser til love og vedtægter, laver handlingsprogram for de kommende to år, vedtager arbejdsstrategier og vælger Hovedbestyrelse (HB) og formandskab.

Valg til Hovedbestyrelse

På sidste delegeretmøde var der både kampvalg til formandsposten og næstformandsposten, men i år er der indtil videre kun en kandidat til hver post. For både DJ-formand Lars Werge og næstformand Tine Johansen, genopstiller til deres poster.

Derudover stiller 14 kandidater pt. op til Hovedbestyrelsens 13 pladser foruden formand og næstformand. Kandidatlisten til HB er dog åben ind til mandag formiddag – ligesom kandidater til både formandsposten og næstformandsposten kan nå at melde sig på banen indtil da.

Se de foreløbige kandidater til formand, næstformand og Hovedbestyrelse

Politiske strategier

DJ arbejder ud fra en række politiske strategier, som afspejler organisations mission og vision. Strategier og handlingsprogram vedtages på Delegeretmødet, og i år er der forslag om to helt nye strategier samt forslag om ændringer i to af de eksisterende.

Arbejdsmiljøpolitisk strategi

Hovedbestyrelsen foreslår en ny strategi om arbejdsmiljø. DJ-medlemmer skal kunne arbejde under vilkår, der sikrer tryghed, sikkerhed og trivsel – både i forhold til fysisk- og psykisk arbejdsmiljø. Også kildebeskyttelse er beskrevet som indsatsområde.

Digital sikkerhedsstrategi

Hovedbestyrelsen står også bag forslaget om den anden nye strategi, som handler om at arbejde målrettet for at sikre fortrolig kommunikation og beskyttelse af kontakter og materiale.

To eksisterende strategier trænger til opdatering, mener Hovedbestyrelsen, og foreslår ændringer til Mediepolitisk strategi og til Åbenhedsstrategien.

Se alle DJ’s nuværende strategier

Handlingsprogram

Efter delegeretmødet starter en ny valgperiode for DJ – og dermed skal der også vedtages et handlingsprogram for, hvad den nye Hovedbestyrelse skal arbejde med i de næste to år. Den nuværende Hovedbestyrelses forslag til et handlingsprogram for 2017-19 indeholder punkter for aftaler og overenskomster, freelancere og selvstændige, ophavsret, mediepolitik og åbenhed, det kommunikationsfaglige område, ligestilling, beskæftigelse og arbejdsliv, arbejdsmiljø, internationalt samarbejde, gratisarbejde samt om DJ’s organisation.

Se hele Handlingsprogrammet i dagsordenen

Forslag til lovændringer

Der er kommet i alt 15 forslag til ændringer eller tilføjelser til DJ’s love og regler. Bl.a. er der et forslag om, hvordan ledere kan være medlemmer af DJ, og hvilken type ledere, der kan være medlem. Desuden er der to forslag om at ændre DJ’s navn – begge forslag vil gøre DJ’s brede medlemsskare mere synlig i navnet. Der er også forslag om at ændre kontingentstrukturen, så det bliver lettere at få nedsat kontingent – og så vil et forslag om at indføre frit valg af O-medlemskab nok medføre en del debat i salen.

Se alle ændringsforslag og hvem, der har stillet forslagene, i Dagsordenen.

DJ’s side om Delgeretmødet bliver opdateret løbende, når afstemningerne om de forskellige punkter slutter. Her kommer også fotos og nyheder i løbet af de to dage.

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.