Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Lars Werge om nyt medieudspil: Det er fake at kalde en stor nedskæring for en forbedring

Udover en allerede kendt DR-besparelse på 20 procent viser regeringens nye medieudspil, at TV 2 Regionerne skal spare to procent om året i fem år og Radio24syv skal spare 33 procent - og dermed dække en tredjedel af sine udgifter via andre indtægter. Formand i DJ Lars Werge forholder sig til overskrifterne i det nye medieudspil.

Flemming Leitorp

Flemming Leitorp

Besparelserne er blot et udsnit af den spareplan på dansk public service-indhold, som regeringens medieudspil dækker over. Udover de 20 procents besparelser (fra 2019-2023) på Danmarks Radio, der allerede er meldt ud, skal DR, ifølge det nye medieudspil, skære mindst to kanaler væk. 40 procent af TV 2 skal sælges fra.

Til gengæld for de drastiske licensbesparelser vil regeringen forøge public service-puljen fra 35 mio. kroner til 220 mio. kroner – en pulje DR ikke kommer til at kunne søge. Den vil yderligere sætte ny en DAB-radiokanal og en ny tv-kanal i udbud, der har kultur og folkeoplysning på programmet. Hvad der mere konkret gemmer sig bag definitionen ”folkeoplysning” er endnu ikke offentliggjort. Den nye tv-kanal udbydes med offentligt tilskud i kombination med en vis egenfinansiering.

DJ stiller sig uforstående overfor de massive nedskæringer

DJ stiller sig uforstående overfor de massive nedskæringer på public service-indhold, som det nye medieudspil fordrer.

I forhold til det mediepolitiske aspekt handler det om, at besparelser på danskproduceret indhold står i direkte modstrid med, at Danmark og det danske sprog er presset udefra af internationale mediegiganter som YouTube, Facebook og Google.

”Det pluralistiske mediebillede, som vi har i dag, og som vi burde samle alle vores kræfter og støtte op om, udfordrer regeringen kraftigt med et medieudspil, der uden tvivl både kommer til at koste både danskproduceret indhold og mediearbejdspladser,” siger Lars Werge, formand i DJ, og understreger, at regeringens argumentation med, at det frie marked fremover vil løfte en større del af public service-opgaven, ikke er realistisk.

Færre langsigtede mediestrategier

Public service-puljen hæves til 220 mio. kroner. Puljen er i dag på 35 mio. kroner om året, ifølge medieudspillet. Den kan søges af kommercielle tv-stationer til både programserier og enkelte projekter - og skal fremover yde støtte til alt audiovisuelt indhold på alle platforme.

”Puljen giver trods alt nogle af de 775 millioner, der bliver sparet DR, tilbage. Problemet med den pulje er stadig, at det er meget vanskeligt at skabe langsigtede mediestrategier med et projektpulje. Det bliver også en udfordring for den redaktionelle uafhængighed og armslængde-princippet, når medierne skal søge fra projekt til projekt,” siger Lars Werge.

Ros fra DJ for ekstra støtte til iværksættere

Medieudspillet indeholder også en fritagelse af moms for ”internetbaserede nyhedsmedier” og iværksættere. Sidstnævnte modtager yderligere en ekstra støtte til etableringen af nye forretningsmodeller.

Et initiativ Lars Werge kun har ros tilovers for.

"Med innovationsstøtten og momsfritagelse kan de digitale start-up medier og andre innovative medietiltag i højere grad fokusere på forretningsmodel, indhold og format," siger Lars Werge og tilføjer, at det er i god tråd med nogle tanker, DJ tidligere har præsenteret.

Medieudspillet indeholder yderligere en omlægning af mediestøtten til printmedierne, så de landsdækkende printmedier må afgive noget til fordel for de lokale medier. Et initiativ Lars Werge stiller sig en smule undrende overfor.

"Rigtig mange lokale medier, deriblandt Sjællandske Medier og Jysk Fynske Medier, er i forvejen store mediekoncerner - og fordelingen af mediestøtten foregår derfor allerede internt," siger Lars Werge.

DJ er også tilfreds med, at regeringen lægger op til en fem-årig aftale i stedet for den nuværende fire-årige. 

"Alt andet lige giver det mere ro for medievirksomhederne, at de kender de økonomiske vilkår for en længere periode," siger Lars Werge.

Færre arbejdspladser

Danske mediearbejdspladser er i stor fare for at blive beskåret yderligere, frygter DJ’s formand, som konsekvens af de kraftige beskæringer.

”Jeg deler ikke regeringens – i min verden – virkelighedsfjerne tror på, at markedet vil rette op på den regulering, der lægges op til. Efterspørgslen på mediemedarbejdere og freelancere vil falde, det må være den logiske konsekvens, og det er jeg meget trist over på vores medlemmers vegne. Der er i forvejen blevet skåret godt og grundigt ind til benet på mange mediearbejdspladser, og der er ikke mere at tage af, hvis vi skal fastholde ambitionen om et pluralistisk mediebillede,” siger Lars Werge.

Følg Journalistens dækning af medieudspillet – og konsekvenserne af ændringerne for DJ’s medlemmer.

Læs også: Udtalelse fra HB: Nej til massive nedskæringer i DR

Læs også: Lars Werge: ”Beskæring af DR er en massakre på dansk public service-indhold”

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.