Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kvinderne er godt på vej mod flertal i DJ

Flertallet af ældre mænd og yngre kvinder i DJ’s lønstatik viser, at ligestillingen på køn også er på vej i lønstatistikken for ansatte. Hvor der er en overrepræsentation af ældre mænd i lønstatistikken, er der i den anden ende af skalaen et flertal af yngre kvinder i faste jobs. Og de tjener mere end deres jævnaldrende mandlige kollegaer.

Der har frem til nu være en markant overvægt af mænd i DJ’s lønstatistik af den simple årsag, at der altid har været flest mænd i fastansættelser blandt DJ’s medlemmer. Det billede er ved at vende, og ligestillingen kommer ganske roligt af sig selv, ser det ud til, når man aldersopdeler DJ’s lønstatistik.

43% af deltagerne i lønstatistikken for oktober 2017 var kvinder. Men kvinderne udgør 48% af alle DJ’s 18.268 medlemmer, og blandt de ca. 4.700 studerende er kvinderne klart i flertal med 59%.

Målt på aldersopdeling viser DJ’s lønstatistik for ansatte (oktober 2017), at der i de ældre aldersklasser på 61-70 år er en stærk overvægt på 75% mænd, der først vil forsvinde ud af statistikken, mens der blandt de 22-30-årige fastansatte medlemmer er flertal på 55% kvinder. Det betyder, at der i løbet af få år formentlig vil være et kvindeligt flertal blandt DJ’s medlemmer – også i lønstatistikken.

Unge kvinder tjener mere end unge mænd

Lønstatistikken viser også, at kvindelige medlemmer i aldersgruppen 22-25 år tjener 241 kroner mere end mandlige medlemmer i samme aldersgruppe (målt på bruttoløn inkl. pensionsbidrag).

Sammenholdt med, at lønforskellen mellem kvinder og mænd nu generelt er nede på 4,4% i DJ’s lønstatistik for ansatte, vil den stigende repræsentation af yngre kvinder i DJ’s lønstatistik derfor også kunne betyde en ligestilling i lønkroner.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.