Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

KS flytter ikke med DJ i nye lokaler

For to uger siden meldte DJ ud, at forbundet var i forhandlinger med Forbundet Kommunikation og Sprog samt en udlejer om et nyt fælles hus for de to forbund i indre København. Fredag har KS meddelt, at forbundet på grund af de forhøjede huslejeomkostninger, som forbedrede mødefaciliteter medfører, ikke kan være med i det fælles flytteprojekt. DJ overvejer nu mulighederne.

Som DJ’s hovedbestyrelse har drøftet over længere tid, var det visionen at lave et fælles hus bestående af organisationerne Kommunikation og Sprog, AJKS og Dansk Journalistforbund. Det var visionen at skabe et moderne og tilgængeligt medlemshus, hvor medlemmerne kunne få bedre forhold end de har i dag i de gamle og trænge lokaler på Gammel Strand.

Denne vision bliver i denne omgang ikke til noget. På et forhandlingsmøde fredag, meddelte KS’ ledelse, at de ikke kunne tiltræde den samlede økonomi og fordeling af faciliteter i et fælles hus.  

Det er således alene KS’ beslutning, at man ikke ønsker at flytte sammen med de to andre organisationer. DJ beklager denne beslutning, men respekterer organisationens suveræne valg om ikke at deltage i flytteprojektet, der ville have gjort det administrative samarbejde mellem organisationerne lettere.
 

DJ i tænkeboks

Hovedbestyrelsen i DJ, skal nu overveje den nye situation, og beslutte, hvilken vej DJ skal gå for at finde et nyt hovedkvarter, der passer til en moderne fagforening, og som fremtidssikrer DJ’s fysiske rammer. Det kan blandt andet ske ved at finde andre lokaler, hvor organisationen kan samle sig og sammen med AJKS byde medlemmerne velkommen i nye rammer.

DJ’s administrative samarbejde med KS om a-kasse samt stabsfunktioner som IT, økonomi og medlemsservice fortsætter uændret.