Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kommunikationschef argumenterer for netværk og nye ydelser

”Jeg er ikke medlem ud fra en gammeldags socialdemokratisk solidaritet, hvor jeg skal holde hånden under journalister, der ikke har holdt sig selv opdateret. Jeg er medlem for sagens skyld”, siger kommunikationschef Pernille Rype. Hun mener journalister og kommunikatører i alle positioner bør ”i samlet flok opgradere hinanden på viden og udvikling.”

Pernille Rype

PR-foto

 

Pernille Rype er kommunikationschef i Innovationsfonden og har været med fra fondens begyndelse i 2014. Hun sidder som den ene ud af fem i fondens ledergruppe, der foruden kommunikationschefen tæller fondens direktør, vicedirektør og to fagchefer - og har dermed også ansvar for fondens samlede virke. Innovationsfonden er en statslig forsknings- og innovationsfond, der ligger under Forsknings- og Uddannelsesministeriet og som investerer i  vækstskabende projekter, og har cirka 45 ansatte.

Som kommunikationschef står Pernille Rype i spidsen for sin egen afdeling, der består af tre fuldtidsmedarbejdere og to studentermedhjælpere, og hun har til opgave både at ansatte og opsige.

Gjorde du dig nogle overvejelser i forhold til dit medlemskab, da du startede i en lederstilling?

”Ja, det spørger jeg jævnligt mig selv om, og mit medlemskab er nok ikke noget, jeg ville vælge aktivt til i dag. Jeg har bare været medlem, siden jeg startede på journalistuddannelsen på SDU i 1998, og mit fortsatte medlemskab bunder i et identitetsforhold til journalistikken. Selvom jeg i dag arbejder ’på den anden side’, som nogen kalder det”.

Pernille Rype føler sig stadig som en del af journalistgruppen og har en del journalistvenner i omgangskredsen.

”Jeg identificerer mig meget med journalister og følger med i den debat, der er omkring journalistik.”

For hende handler medlemskabet lige så meget om, at hun til trods for sit nuværende kommunikationsjob gerne vil holde sig opdateret på journalistikken og med sit kontingent bidrage til, at der bliver taget hånd om faget.

”Jeg tror, at den her mellemledergruppe, vi debatterer, er nogle af de meste solidariske medlemmer. Alle med en journalistisk uddannelse vil gerne skubbe på den journalistiske sag - også selvom nogle af os i dag arbejder med kommunikation.”

Trods solidariteten med den journalistiske sag kan Pernille Rype fra sin nuværende ansættelse i staten godt se, hvor kompliceret offentlighedslovgivning kan være. Og at der kan være grunde til, at man indimellem har brug for arbejdsprocesser, som kan foregå i fred.

”Det kan være ekstremt hæmmende for en arbejdsproces, at enkelte dele undervejs i en proces kan fremstilles udenfor kontekst. Omvendt kan jeg, set fra et demokratisk synspunkt, også godt forstå vigtigheden af åbne processer. Jeg tænker, at indsigten i begge lejres udfordringer er en fordel for DJ at kunne trække på blandt sine medlemmer”, siger Pernille Rype og understreger:

”Det betyder ikke, at en debat om, hvordan man håndterer gangen frem og tilbage mellem kommunikation og journalistik, er uberettiget.”

Er du udelukkende medlem på grund identitetsforhold og netværk, eller har du brugt DJ i din nuværende stilling?

”Nej. Jeg har ikke aktivt brugt DJ i mit nuværende job. I mit forrige job som kommunikationsrådgiver på bureau, fik jeg hjælp af DJ til at gennemse en kontrakt. DJ’s faglige konsulenter synes den var helt uhyrlig med konkurrenceklausuler og alt muligt andet, men sparringen med DJ hjalp mig til at stille nogle gode kritiske spørgsmål i forhold til min kontrakt. I dag er jeg statsligt ansat under relativt ordnede forhold og har ikke haft brug for DJ’s hjælp.”

Hvad med DJ’s karriereudvikling, netværk og gå-hjem-møder. Deltager du i nogle af de aktiviteter?

”De gå-hjem-møder og småkurser, som DJ udbyder, hvor du frit kan dukke op en morgen eller en eftermiddag, dem har jeg i mange år ikke fundet så relevante”, siger Pernille Rype og uddyber:

”Når man skimmer ned over jeres kurser, kan man lidt groft sagt se, hvilke grupper, der bliver prioriteret højest: Freelancere eller journalister, der skal efteruddannes for at komme ind på kommunikatørvejen. For medlemmer, der har arbejdet mange år med strategisk kommunikation, skal DJ udbyde noget lidt andet, før vi får noget med.”

Selvom DJ’s udbud af karrierekurser ikke altid virker værdiskabende for Pernille Rype, deltager hun jævnligt i kredsens mere debatskabende arrangementer.

”Jeg kan fint finde på at tage til en Kreds 1 debat om f.eks. mediedækningen af Syrien og bruge mit medlemskab til at holde mig journalistisk opdateret på ting, jeg netop ikke arbejder med, men som jeg stadig har interesse i.”

Hvad kunne du godt tænke dig mere af fra DJ’s side i din nuværende position?

”Jeg kontaktede engang en af DJ’s netværksgrupper for ledere og redaktører, men fik aldrig et svar. Jeg var måske ikke velkommen som kommunikatør, da netværket bestod af journalistiske mellemledere. Jeg tænkte bare, at vi måtte have en del overlap omkring ledelse, uafhængigt af om vi var journalister eller kommunikatører, vi kunne sparere med hinanden omkring.”

I dag har Pernille Rype selv dannet et netværk af kommunikationschefer på hendes niveau, men ærgrer sig lidt over, netværket ikke kunne opstå i DJ-regi.

”Når vi nu betaler et dyrt kontingent, kunne det måske være en opgave, DJ kunne løfte. I stedet for at jeg skal ud i byen og betale for et professionelt netværk. Man har en særlig arbejdstilgang, når man som kommunikatør har en journalistisk baggrund, og et netværk med den gruppe ville give mig værdi.”

Hvordan tackler du det selv at være medlem – og i udgangspunktet også have DJ-medlemmer under dig?

”De nuværende medarbejdere er ikke medlem af DJ, men det kunne de ligeså godt være. Og ja, her har jeg da et issue, hvis der skulle komme en fremtidig sag, som DJ skulle indover. Hvis jeg som mangeårigt medlem fik brug for noget eksternt hjælp fra DJ, ville jeg da synes det var unfair, hvis DJ skulle køre en sag mod mig for én af mine medarbejdere. Men jeg ville forvente, at det var den vinkel forbundet ville tage, og jeg tvivler på, om forbundet ville tage min ryg, hvis jeg fik brug for det. Det forventer jeg i hvert fald ikke, hvis jeg får et personale-issue.”

Omvendt forventer Pernille Rype forbundets opbakning, hvis hendes personlige ansættelsesforhold ændrer sig, som for eksempel under hendes aktuelle barsel, og hun finder det trygt at være medlem i sådan en situation.

Hvorfor skal du som kommunikationschef med ledelsesansvar fortsat være medlem af DJ?

”På en måde, er det paradoksalt, at forbundet har ladet os være medlemmer, trods vores cheftitler, fordi vi er gode betalere. Men når det er sagt, så har vi ledere og mellemledere indenfor kommunikation en værdi, fordi vi kan være med til at nuancere debatten omkring udviklingen af journalistik og kommunikationsfaget.”

Hele den digitale udvikling er begge grupper f.eks. tvunget til at favne, fortæller Pernille Rype, og begge grupper er tvunget til at se på, hvordan man kan tænke den kommercielle del af journalistikken anderledes.

”Den opgave tror jeg, kommunikatører kan bidrage til. I kommunikationsfaget er vi ofte ret langt fremme i forhold til tendenser og udvikling og tænker ofte et skridt videre på forretningsdelen, end journalisterne gør. Det kommer alle til gode”, siger Pernille Rype og tilføjer:

”Dermed ikke sagt, at der ikke skal gå en mur ned mellem publicisme og kommunikation, selvfølgelig skal der det.”

Læs også: 

Hvordan skal DJ organisere ledere?

DJ-medlem: Skab noget for mellemlederne

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.