Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Kom med input til DJ’s seniorpolitiske strategi

Hvad synes du, DJ skal lægge vægt på i forhold til senkarriere? En arbejdsgruppe nedsat af DJ’s hovedbestyrelse har udarbejdet et forslag til en seniorpolitisk strategi. Som medlem af DJ har du mulighed for at komme med input til strategien.

Bemærk: Forlænget svarfrist

Arbejdsmarkedet er ikke parat til seniorerne. Og det på trods af, at danske politikere har et stort ønske om, at seniorerne skal blive længere på arbejdsmarkedet. Denne problemstilling har i høj grad været omdrejningspunktet for arbejdsgruppens diskussioner om, hvordan DJ kan styrke seniorernes muligheder på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet.

De svar, arbejdsgruppen er nået frem til, er nu samlet i en seniorpolitisk strategi, som skal fremlægges på delegeretmødet i april 2019.

 Strategien har følgende fire fokusområder.

  • Et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked
  • Livslang læring og kompetenceudvikling
  • Fokus på pension
  • Godt arbejdsmiljø som forudsætning for et længere arbejdsliv

Læs arbejdsgruppens bud på DJ’s seniorpolitiske strategi

Giv input til strategien

Arbejdet med at udvikle strategien har blandt andet taget udgangspunkt i fokusgruppemøder med seniorer i DJ, som har fortalt om deres behov og udfordringer.

Men arbejdsgruppen vil gerne have endnu flere input til arbejdet. Derfor har du mulighed for at komme med kommentarer til arbejdsgruppens forslag.

Du kan gøre det ved at skrive en mail til adressen dj@journalistforbundet.dk. Input skal være sendt til DJ senest den 2. januar.

Skriv ”senior” i emnefeltet.

Læs alle DJ's politiske strategier

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Karin Bech

ons, 12/05/2018 - 12:24

I afsnittet "Fokus på pension" skal der tilføjes, at DJ skal indgå en aftale, der sikrer, at medlemmerne selv har råderet over deres pensionsopsparinger. Som det er nu, er det DJ's hovedbestyrelse, der bestemmer, om et medlem kan få lov til at hæve sin pensionsopsparing før tid.

Finn Arne Hansen

tor, 12/06/2018 - 08:57

Seniorpolitik burde være en del af ligestillingsudvalgets arbejde. Jeg bryder mig ikke om stemplet "senior", fordi jeg har megen erfaring. og har været journalist og kommunikatør siden 1986. Vi har set, hvordan David Trads som chefredaktør udtalte, at han ikke ville ansætte journalister over 40 år (uden at ligestillingsudvalget brokkede sig), og vi, der har prøvet at søge job som +55-årige ved, at arbejdsgiverne diskriminerer vildt. Ligestillingsudvalget har jo alligevel ikke meget at lave, efter at vi har fået ligeløn i faget, de kvindelige kommunikatører stormer frem, og de dygtige kvinder får de chefjobs, de søger.

Allan Thulstrup

tor, 12/06/2018 - 15:31

I afsnittet om pension i overenskomster har der sneget sig en lille fejl ind. I DJs OK for kommunale kommunikatører er der pt 18,98 % i pension (med stigning næste år), så det er ikke korrekt at "DJs overenskomster ikke lever op til dette". Kan måske ændres til "De fleste af DJs overenskomster lever ikke op til dette." Måske kan KL-overenskomsten netop bruges som løftestang i private forhandlinger for at understrege, at på netop dette konkurrence-parameter er private arbejdsgivere bagud.

Joy Thomsen

man, 12/10/2018 - 14:50

Jeg har arbejdet som freelancer de sidste 9 år, mere af nød end af lyst. Jeg fik en kronisk sygdom for 10 år siden og kunne ikke længere arbejde på hverken fuldtid eller deltid. Jeg har gennem årene oplevet at der bliver færre opgaver og at jeg som kronisk syg bliver valgt fra til de fleste opgaver. Jeg savner at DJ også kæmper for os uden helt uden overenskomst og kontrakter, os som falder imellem alle stole -som ikke er berettiget til kontanthjælp, sygedagpenge eller et fleksjob. Jeg har flere gange gennem årene henvendt mig til DJ for at få rådgivning ift. den situation jeg står i, men der har ingen hjælp været at hente.