Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Katrine Herforth: Vi må indstille os på at være mere selvledende i fremtiden

Hvordan kan man personligt, som kollega eller leder forebygge og minimere stress i sin tv-hverdag? Med mere end 20 år i branchen deler stresscoach og programchef Katrine Herforth ud af sine erfaringer.

Katrine Herforth

Peter Mühlhausen

 

Nye produktionsformer, stramme deadlines, øget fokus på drift og skærpede krav til budgetter. Tv-branchen er i udvikling, og det kan være en svær balancegang at få nye arbejdsprocesser, freelancekontrakter, skæve relationer og egne værdier til at gå hånd i hånd. 

Parallelt med højere krav til effektivitet ændrer vores arbejdsform sig gradvist. En af ændringerne ifølge stresscoach og programchef for Discovery Networks Danmark er selvledelse: 

"Vi kommer i fremtiden til at være mere selvledende, og det er noget, vi skal være opmærksomme på. For det stiller nemlig større krav til den enkelte medarbejder," siger Katrine Herforth. 

Selvledelse handler om, at vi skal lede os selv i forhold til arbejdet. Det vigtigste i selvledelse er derfor, hvordan vi afgrænser og bestemmer vores arbejdsopgaver. Derfor forklarer Katrine Herforth vigtigheden af, at vi øver os i at prioritere og sortere i vores arbejdsopgaver.

”Vi stiller høje krav til os selv, og vi skal øve os på at sige: Jeg kan godt arbejde 80 procent på den her specifikke opgave og stadig levere et godt stykke arbejde.”

Skab klarhed omkring din rolle
Stress er en oplevelse af, at der ikke er balance mellem de krav, vi bliver stillet, og de ressourcer, vi har til rådighed. Og netop den følelse kan fremprovokeres af uklart definerede arbejdsopgaver.

”Det er ikke ualmindeligt, at der i arbejdet kan opstå spørgsmål som: hvad er det helt præcist for et program, jeg er hyret til at lave, og hvad er min rolle i fortagenet? Derfor er det utrolig vigtigt, at vi forventningsafstemmer og får defineret vores arbejdsopgaver og rolle, når vi begynder på en produktion,” siger Katrine Herforth.

”Vi stiller høje krav til os selv, og vi skal øve os på at sige: Jeg kan godt arbejde 80 procent på den her specifikke opgave og stadig levere et godt stykke arbejde.”

Katrine Herforth

Det er almindeligt accepteret, at det er ledelsens ansvar at sikre, at virksomheden syn på stress og trivsel kommunikeres klart – og at signalerne kendes af alle i organisationen. Men Katrine Herforth påpeger samtidig, at det er medarbejderens eget ansvar at kommunikere retur til ledelsen, når krav overstiger medarbejderens egen kapacitet.

En god måde for medarbejderen at blive klogere på sin rolle og sit ansvar kan være en en-til-en samtale med nærmeste leder, og hun anbefaler i den sammenhæng, at medarbejderen kræver feedback på sit arbejde.

"Lad os få et fælles sprog omkring stress"
Langt hen ad vejen handler det om klar kommunikation fra alle parter - både mellem ledelse og ansatte.

”Det er ikke nødvendigvis mængden af opgaver, som opleves uoverkommeligt. Min oplevelse er ikke, at folk ikke kan have mange bolde i luften. Tværtimod oplever jeg, at folk er rigtig gode til det. Stress på en arbejdsplads udløses ofte af værdikonflikter, skæve relationer og vaner.”

Den udløsende faktor kan ifølge Katrine Herforth for eksempel være irritationsmomenter, hvor vi går skævt af hinanden. Her er er godt redskab at kende sine egne værdier og grænser, og huske at kommunikere dem ud til resten af teamet. For hende skabte det tidligere irritation, når folk kom for sent til et møde, eller glemte at aflyse, men fordi hun i dag kender den værdi i sig selv, kan hun handle aktivt på det ved at kommunikere sine forventninger ud til de ansatte.

"Vi kan ikke forvente, at alle har det på samme måde som os selv, og hvis vi ikke kommunikerer tidligt i processen, kan små ting vokse sig store og blive en stressudløser."

Mange virksomheder taler ikke åbent om stress til deres ansatte og har ikke en egentlig stresspolitik. Men at fortie dårlig trivsel og stresssignaler har ikke alene konsekvenser på det personlige plan, det har også konsekvenser på virksomhedsniveau, hvor stress blandt andet påvirker trivslen.

”Det er uhyre vigtigt at få et sprog omkring stress. Alternativet er, at medarbejdere sjældent fortæller deres arbejdsgiver eller kollega, hvis de føler sig stressede og ønsker at geare ned i frygt for at miste respekt og anerkendelse. Og det skaber utryghed og påvirker arbejdsmiljøet.”