Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Karantæne: Freelancere på udlandsopgaver bør lave aftaler inden afrejse

De mange Corona-mutationer i verden holder liv i den politiske debat om behovet for at indføre tvungne karantæner for indrejsende til Danmark. Derfor bør man især som freelancer være opmærksom på og forsøge at lave aftaler med sin opdragsgiver om, hvordan man håndterer situationen.

Et flertal i Folketinget forventes i løbet af ugen at indføre regler for, at man ved hjemkomsten fra udlandsrejser skal gå i karantæne.

 Skulle det blive aktuelt, kan man risikere at disse indføres med kort varsel, ligesom man forleden med kort varsel indførte og allerede har forlænget et indrejseforbud for rejsende med fly direkte fra Dubai.

Derfor bør man især som freelancer forsøge at lave aftaler med sin opdragsgiver om, hvordan man håndterer en tvungen eller også anden form for karantæne, hvad enten den allerede er kendt før afrejsen, eller først opstår under rejsen. Tillidsrepræsentanter kan med fordel understøtte freelancerne ved at gøre ledelsen opmærksom på, at freelancerne aftalemæssigt her bør være ligestillet med de fastansatte.

Samme vilkår som fastansatte

For fastansatte er der rent aftalemæssigt ikke det store problem, fordi en tvungen karantæne efter en tjenesterejse som udgangspunkt ikke kan medføre et træk i lønnen. Arbejdsgiveren er på tidspunktet for udsendelsen af medarbejderen bekendt med, at der er en risiko for karantæne og dermed også bekendt med risikoen for, at den ansatte kan være forhindret i at møde op på arbejde.

Sådan vil det ikke være for freelanceren. Der er dog erfaring for, at arbejdsgivere, hvor freelanceren også indgår i en eller anden form for vagtplanlægning, så man vil få de planlagte vagter betalt som sygefravær eller lign. Men der er også eksempler på, at kunden/arbejdsgiveren ikke har ville indgå aftaler.

Lav aftalen inden afrejse

Hvis man ikke har lavet aftaler om den slags inden afrejsen, er det vanskeligt at forhandle sig til det, hvis arbejdsgiveren mener, at freelanceren selv skal bære risikoen for karantæne. Det kan måske være svært på forhånd at lave en 100 procent fast aftale, da man ikke på forhånd ved, om en karantæne skyldes nye restriktioner fra myndighederne, et Covid-19 udbrud på flyet under hjemrejsen eller at man selv er blevet smittet.

I DJ anbefaler vi freelancerne, at de på arbejdspladser med en tillidsrepræsentant kontakter vedkommende for at høre om praksis og mulige forhåndsaftaler det pågældende sted. Freelancerne kan også kontakte DJ’s rådgivere for at vende en aktuel problemstilling desangående.

P.t. og formentlig et godt stykke tid fremadrettet, er det ikke muligt at blive vaccineret for egen regning. Der er heller ikke mulighed – så vidt vi i DJ er vidende om – om at forsikre sig mod en karantæne efter hjemkomsten. De almindelige rejseforsikringer forholder sig kun til karantæner på rejsen eller på destinationen. Så snart man lander i DK igen ophører dækningen.

Hvis der skulle findes forsikringer for karantæner efter hjemkomsten er det vores antagelse, at det vil blive uforholdsmæssigt dyre præmier at betale.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.