Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kære politikere: Lad os sammen styrke demokratiet og den danske model

DJ vil i denne valgkamp sætte særligt fokus på to områder: Ændring af offentlighedsloven og arbejdsvilkårene for de atypisk beskæftigede.

Valgkamp 22

Rikke Ahm

Tillidskrise. 

Ordet er blevet flittigt brugt og indimellem misbrugt i de senere år, men vi synes stadig, det er dækkende for ét af de allerstørste problemer, vi står overfor. 

For tilliden mellem os er truet. Og det er dybt problematisk, for det er netop den ekstremt høje grad af gensidig tillid, der har gjort Danmark til et trygt og effektivt land. 

Der er mange forskellige årsager til tillidskrisen, men vi har en forpligtelse til at fjerne kimen til mistillid og splittelse i befolkningen de steder, hvor vi kan. 

Èt af de helt oplagte steder er offentlighedsloven. I 2014 blev det gjort sværere for befolkning og medier at få indblik i baggrunden for politiske beslutninger, og beslutninger taget i lukkede rum risikerer at blive mistænkeliggjort. Der er ikke nødvendigvis tale om dårlige beslutninger, men lukkethed fodrer mistillid. 

Derfor bør en omfattende genforhandling  og revision af offentlighedsloven være blandt de opgaver, som en ny regering og  nyvalgt folketing tager på sig. 
I DJ har vi fem konkrete forslag til forbedringer som ville være en god start

En anden vigtig faktor i danskernes høje tillid er tiltroen til det sikkerhedsnet, som vi sammen har spændt ud under dem, der har det svært. 

Med Arne-pensionen blev nogle af de mest nedslidte på arbejdsmarkedet hjulpet.  
Nu er det Arnes datters tur!  

Når vi tænker på Arnes datter, så er hun en af de rigtig mange danskerne, for hvem arbejdslivet ikke er én fast og stabil indkomst fra én arbejdsgiver, men derimod en kombination af indtægter og ansættelser. Freelancer, korttidsansat, platformsarbejder, enmands-virksomhed, selvstændig med og uden cvr-nummer, kombinatør af A- og B-indkomst. Alt det, der kaldes ”atypisk” ansat.  

Hos DJ er det op mod 25 procent af vores erhvervsaktive medlemmer, der falder ind i denne kategori, og dermed synes vi egentlig, at vi nærmer os grænsen for, at der er tale om noget ”atypisk”.  

Desværre er der stadig for mange steder, hvor vores fælles sikkerhedsnet ikke fanger de atypiske, eksempelvis når det handler om ret til sygedagpenge og barsel, ligesom adgangen til efter- og videreuddannelse halter voldsomt. 

Noget kan løses af den danske model og kollektive forhandlinger på vegne af solo-selvstændige – en mulighed som EU-Kommissionen netop har åbnet op for.

Hvis vi tager den voksende gruppe alvorligt, vil der være gode chancer for, at vi kan øge tilliden til, at sikkerhedsnettet fanger dem, der har det svært. Du kan læse mere om udfordringer og løsninger for de atypiske her

Kort sagt:  
Kære politikere. Lad os sammen redde demokratiet og den danske model.  

God valgkamp! 

Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup
Formand og næstformand i DJ.

Kommentarer