Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Jeg vil være formand for ALLE studerende i DJ!

Ny aftale om praktiksøgning, kvalitet i praktikken for kommunikationsstuderende og bedre samarbejde både internt blandt studerende i DJ og med studenterorganisationer uden for huset. Ny formand for DMS, Merete Lindstrøm har en klar vision for sit formandskab – og har allerede kastet sig ud i den.

Jacob Nielsen Merete Lindstrøm, formand for DMS

Fakta:

Danske Mediestuderende er en paraplyorganisation i Dansk Journalistforbund, der organiserer alle studerende. DMS har 6 lokalforeninger – Kaj, KajO, DJ RUC, KSR, DJ KU og andrea. Ledelsen i DMS består af en formand og to næstformand. Disse vælges hvert år på et seminar i november af bestyrelsesmedlemmerne i de 6 lokalforeninger. Formandskabet i DMS henter deres mandat til det dagligt arbejde i Samarbejdsudvalget, som består af formand og næstformand fra alle lokalforeninger. Der er næsten 3.000 medlemmer af DMS.

 

Begrebet ”at starte stille og roligt op” er ikke ét, man kan bruge til at beskrive Merete Lindstrøms start som ny formand for Danske Mediestuderende (DMS). Tvært i mod fik hun lov at starte op midt i en langstrakt og til tider besværlig forhandling om et nyt praktiksøgningforløb for journaliststuderende oven på efterårets kritiserede forløb. Kombineret med fuldtidspraktik på DR Nyheder samt et studiejob som tjener på MASH kan man ikke definere Merete Lindstrøm som en person, der tager det stille og roligt. Men når man brænder for journalistik og politik – og gerne de to ting slået sammen – kommer man heller ikke langt ved at sidde og tage det stille og roligt. Og måske netop derfor er Merete Lindstrøm allerede 1 måned inde i sit formandskab lykkes med en af sine første store udfordringer: Praktiksøgningen for journaliststuderende.

Nu kommer praktiksøgningen til at ligne virkelighedens jobsøgning meget mere, og det er jeg tilfreds med!

Merete Lindstrøm, formand for DMS

Medierne, uddannelsesstederne og de studerende har netop landet en ny aftale, som alle parter håber, kan være med til at mindske stress og panik i den intense ansættelsesperiode, som praktiksøgningen er.

- Jeg er meget glad for, at vi har fået en aftale på plads. Og hvis alle parter overholder de rammer, vi sætter op, er jeg sikker på, det også er en god aftale for alle. For jeg var rigtig ked af og ærgerlig over den måde, som efterårets praktiksøgning endte med at forløbe. Det var slet ikke meningen med de ændringer, vi havde lavet. Men nu kommer praktiksøgningen til at ligne virkelighedens jobsøgning meget mere, og det er jeg tilfreds med, siger hun.

Dermed er 1 af 3 hovedpunkter for Merete Lindstrøm foreløbigt klaret. Store Match Dag har haft høj prioritet for DMS og Merete. De to næste udfordringer bliver at få hævet kvaliteten i praktikken for de studerende, der ikke er overenskomstdækket – hvilket gælder for mange kommunikations- og mediestuderende – og desuden at kigge på praktikløn. Og så et øget samarbejde både internt mellem DMS’ 6 lokalforeninger og eksternt med andre studenterorganisationer.

Praktik for medie- og kommunikationsstuderende

I modsætning til journaliststuderende, har medie- og kommunikationsstuderende ikke haft regulerede og ordnede praktik-forhold. Det er en skævhed, som Merete Lindstrøm gerne vil arbejde for at rette op på, selvom det er en stor udfordring.

- Problemet for mange mediestuderende er, at der ikke er nogen modpart at forhandle med – derfor er der ingen overenskomst på området. I kommunikationsbranchen er det ofte kommuner og private virksomheder, der ansætter praktikanter, og der er ikke nogen samlet arbejdsgiverorganisation at forhandle med. Det er en meget mere broget arbejdsgiverskare.

Vi har oplevet lidt for meget, at uddannelsesstederne har fokuseret på at få alle ud i praktik, mere end de har fokuseret på løn og kvalitet. Måske fordi det er det, de er forpligtet på

Merete Lindstrøm, formand for DMS

Men vi må indse, at vi skal kunne kravle, før vi kan gå. Vi starter med nogle kommuner og enkelte store virksomheder og prøver at lave aftaler med dem. De kan jo ofte godt se, at de kommunikationsstuderende bør have løn lige som de journaliststuderende – de er det samme værd. Så vi skal tage de gode eksempler og sprede det til alle de andre. Det går langsomt, og det er hårdt arbejde, men det er det hele værd, siger Merete Lindstrøm, der deltager i forhandlingerne sammen med forhandlingsteamet i DJ.

En anden ting, som DMS kæmper for på praktikområdet, er kvalitet i praktikken.

- Man skal ikke lave kaffe eller pakke udsendingsordrer. Det skal være kommunikationsrelevante opgaver. Vi har oplevet lidt for meget, at uddannelsesstederne har fokuseret på at få alle ud i praktik, mere end de har fokuseret på løn og kvalitet. Måske fordi det er det, de er forpligtet på. Det vil vi også kæmpe for, siger hun.

Samarbejde internt og eksternt

En mere grundlæggende ting, Merete Lindstrøm vil arbejde for som ny formand, er at øge samarbejdet både internt mellem de forskellige lokalforeninger i DMS og eksternt med andre studenterorganisationer.

Internt består DMS af i alt 6 lokalforeninger, som både geografisk og i forhold til studieindhold ofte kan forekomme at ligge langt fra hinanden. Som tidligere formand for Kaj på DMJX i Århus, kender Merete Lindstrøm lokalforeningerne indefra, og hun er ikke bekymret for det fremtidige samarbejde.

- Da jeg blev valgt var der enkelte, der var skeptiske omkring, hvorvidt jeg som journalist ville have lige stort fokus på journaliststuderende og de mange andre studieretninger inden for DMS. Men som Kaj-formand har jeg faktisk været med til at gøre rigtig meget for de kommunikationsstuderende på DMJX fx, og i DMS har vi altid været gode til at samarbejde mellem journaliststuderende og andre mediestuderende. Jeg vil gerne være formand for ALLE studerende. Jeg træder ud af Kaj, og jeg kan nemt skelne mellem de to formandsskaber. At jeg er blevet valgt som formand er en mega-god mulighed for mig for at virkeliggøre ting, som jeg har arbejdet for i de 2 år, jeg var formand for Kaj. DMS er vokset i medlemstal og er blevet stærkere som organisation, siger hun.

DMS vil gerne styrke vores image/brand udadtil – og vi vil rigtig gerne fortælle politikerne, hvad vi vil

Merete Lindstrøm, formand for DMS

Men hvordan sikrer man som paraplyorganisation, at de enkelte lokalforeninger føler sig inkluderet i beslutningerne?

- Jeg vil sørge for at involvere bestyrelsesmedlemmerne i lokalforeningerne i forhold til, hvilken vej, DMS skal. Jeg vil også gerne forsøge at være bindeled mellem de store politiske opgaver og dem, der sidder langt fra disse, så alle føler, de er med. Vi er en ung forening, og selvom der allerede er lavet et stort arbejde, er der stadig nok at tage fat på for at sikre, at alle føler sig hjemme i organisationen.

I forhold til det eksterne samarbejde med de andre studenterorganisationer er Merete Lindstrøms pointe, at det er en fordel at være flere sammen, når man fx skal påvirke politikere.

- DMS vil gerne styrke vores image/brand udadtil – og vi vil rigtig gerne fortælle politikerne, hvad vi vil. Vi er lige kommet med i Uddannelsesalliancen, som er et samarbejde mellem 38 forskellige foreninger, der arbejder specifikt i mod regeringens besparelser på uddannelsesområdet. Det er rigtig godt, at vi er kommet med der! De fleste studerende har samme målsætninger om gode uddannelser og ordentlige studie-forhold, så selvom der er forskel på de forskellige studenterorganisationer, har vi rigtig mange ting til fælles.

Og alt det andet..

Ud over de 3 førnævnte store indsatsområder, som alle har en vis politisk tyngde, har DMS masser af ting på programmet i den ”lettere” ende. Kravlingprisen uddeles for 10. gang i år, DMS er i fuld gang med at planlægge aktiviteter på Folkemødet, og på arrangements-siden arbejder DMS for, at studerende også kan blive inviteret med til DJs geografiske kredses arrangementer.

Så der er nok at tage fat på for den nye formand – og sjældent tid til at tage det stille og roligt.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.