Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ikke MRSA-aktindsigt nu, sagen afgøres til maj

Landsretten følger ikke Ombudsmandens udtalelse om at give journalister aktindsigt i MRSA-sagen. I hvert fald ikke endnu. Landsretten vil have tid til at beslutte sig. Det sker til maj.

"Vi er overraskede over at landbrugets stævning mod Fødevarestyrelsen nu blokerer for aktindsigt og vi vil søge Procesbevillingsnævnet om at få sagen for Højesteret," siger DJ's formand Mogens Blicher Bjerregård oven på landsrettens afgørelse om, at der ikke skal gives aktindsigt i Fødevarestyrelsens MRSA-resultater før sagen om aktindsigt er afgjort til maj.

Dermed underkendes i første omgang Ombudsmandens udtalelse om, at borgernes krav om information vejer tungere end offentlighedslovens muligheder for at begrænse aktindsigt.

MRSA-sagen handler kort fortalt om, at en række svinefarme med støtte fra Landbrug & Fødevarer kræver, at Fødevarestyrelsen ikke giver aktindsigt i resultaterne af en undersøgelse af MRSA – en type af multiresistente stafylokokker, som kan smitte fra svin til mennesker.
Fødevarestyrelsen undersøgte i 2008 en række svinefarme for MRSA, og i foråret 2012 søgte journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen aktindsigt i resultaterne. Efter to afslag gik journalisterne til Folketingets Ombudsmand, som i juni 2014 gav dem medhold i, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at nægte aktindsigt.

Det førte til, at Landbrug & Fødevarer i juli 2014 stævnede Fødevarestyrelsen for at forhindre, at oplysningerne om svinebesætningerne blev udleveret til journalisterne. 

Og det er denne sag, DJ med advokat Tyge Trier nu indgår i, som hjælp til de to journalister Nils Mulvad og Kjeld Hansen, der dækker MRSA-sagen indgående på Aabenhedstinget.dk.   

DJs hovedformål med at støtte journalisterne, er at få retssikret, at der skal være mest mulig åbenhed i Fødevarestyrelsens arbejde, så journalister kan afdække væsentlige sager vedrørende borgernes fødevaresikkerhed.  

Yderligere er formålene at sikre, at to principielle syns­punkter vedrørende aktindsigt kommer til at indgå i sagen:

1) Dels argumenterne imod, at Landbrug & Fødevarers sagsanlæg i sig selv skal have opsættende virkning for opfyldelsen af kravet om aktindsigt. Det er er denne del af sagen, som journalisterne og DJ i dag ikke fik medhold i.

2) Dels argumenterne for, at Folketingets Ombudsmands udtalelse i denne sag skal respekteres af de offentlige myndigheder. Dette er sagens kerne og det er den, som afgøres af landsretten til maj.

Her er DJ's omtale af sagen, da den blev indledt i januar i år.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.