Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ikke et ord om offentlighedslov

Statsminister Lars Løkke Rasmussen åbnede i dag Folketingsåret 2018/19 og fremlagde regeringens plan for, hvilke love den vil lave i det kommende år. På nær en kort passus om åbne postlister, er offentlighedsloven ikke nævnt med et ord. ”Skuffende,” mener formand for DJ, Lars Werge.

På Folketingets åbningsdag skal regeringen fremlægge sit lovkatalog for det kommende folketingsår. En oversigt over alle de nye love, som regeringen vil indføre – og dermed et godt indblik i, hvilke politiske dagsordener regeringen prioriterer. Og en ændring af offentlighedsloven er tilsyneladende ikke en politisk prioritering for regeringen. Således står offentlighedsloven kun omtalt i en passus om åbne postlister.

Mandag bragte Politiken et debatindlæg fra DJ og Danske Medier, som begge er dybt bekymrede for pressens muligheder for at være vagthund over for magthaverne, så længe den nuværende offentlighedslov er gældende.

”Der er ingen tvivl om, at den såkaldte ministerbetjeningsregel og folketingspolitikerreglen, som blev gennemført med ændringen af offentlighedsloven for fem år siden, har svækket mediernes muligheder for at opfylde rollen som borgernes vagthund. Det har gjort det vanskeligere at se beslutningstagerne i kortene,” skriver DJ-formand Lars Werge og adm. direktør for Danske Medier, Morten Langager.

Ærgerligt, mener DJ’s formand.

”Jeg ville ønske, at regeringen havde større ambitioner omkring åbenhed i den offentlige forvaltning. Og nu hvor De Radikale har opsagt forliget om offentlighedsloven, er der alletiders mulighed for at sadle om. Det vil være en stor gevinst for folkestyret, hvis alle partier, både forligspartier og opposition, satte sig sammen og forhandlede sig frem til en ophævelse af ministerbetjeningsreglen. Hvorfor vente? siger Lars Werge.

Åbne postlister

At regeringen lægger op til at ændre reglerne for postlister i offentlige myndigheder er dog et lille plaster på såret, mener Lars Werge.

Permanent åbne postlister vil være et fremskridt for åbenhed i den offentlige forvaltning. Men det er kun et lille fremskridt, så længe blandt andet ministerbetjeningsparagraffen ikke bliver ændret.”

Public Servicepuljen

På Kulturministerens område lægger regeringen desuden op til nogle lovændringer i forlængelse af medieaftalen fra i sommer.

Medieaftalen betyder blandt andet, at de private film- og tv-producenter, skal lave en betydeligt større del af public-service-indholdet end i dag. DJ gentager i den forbindelse sit krav om, at disse produktionsvirksomheder skal tilbyde deres ansatte og freelancere overenskomstmæssige vilkår.

”Public service-puljen skal ikke være et tag-selv-bord for virksomheder, der underbetaler deres medarbejdere og freelancer, siger Lars Werge.

Kommentarer