Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

I praktik som praktikantvejleder

Nyt DJ-kursus for praktikantvejledere i medie- og kommunikationsbranchen har til formål at optimere arbejdsrelationen mellem vejledere og praktikanter. Blandt andet ved at træne vejlederne i at blive bedre til at lytte og guide.

Mere tid til at lytte og give feedback. Blive bedre til at finde balancen mellem at vejlede og lade dem køre selv. Klar kommunikation omkring, hvad de kan bruge mig som vejleder til. Dansk Journalistforbund har afholdt første del af et to-dags kursus for praktikvejledere, og ønskerne for at optimere de studerendes læring og trivsel i praktikperioden var mange.

Første del blev faciliteret af tidligere journalist og nuværende coach i ledelse og relationer Gitte Svanholm, og handlede om, hvordan du som vejleder bliver en kvalificeret lytter. Med udgangspunkt i ”Lyttetrappen” blev deltagerne undervist i, hvordan de som opmærksomme lyttere kan blive bedre vejledere.

Den opmærksomme lytter er nærværende og ægte nysgerrig på, hvad andre har at byde ind med og bidrage til det aktuelle projekt med. Den opmærksomme lytter sidder ikke med en skjult dagsorden, men lytter åbent og respekterer forskellighed i synspunkter.

”Man skal autorisere sig selv i rollen som praktikvejleder og skabe gennemslagskraft. Det gør man blandt andet ved at lytte. At blive lyttet til styrker vores selvværd – som igen skaber læring. Når man først forstår folks bevæggrunde for det, de gør, sker der ofte noget godt for relationen”, fortæller Gitte Svanholm til de mange praktikantvejledere, der har meldt sig til kurset.

Giv plads – også til fejl

Ifølge Gitte Svanholm er det vigtigt, at vejlederne giver praktikanterne plads til at prøve nogle ting af på egen hånd, og finde en måde at hjælpe og vejlede på, der ikke fjerner praktikantens ejerskabsfølelse over det aktuelle produkt.

”Det er vigtigt, at vejlederen skelner mellem oplysninger og erfaringer. Det første kan du ikke bidrage for meget med, men det sidste skal du holde lidt igen med. Praktikanterne skal helst ud og skabe deres egne erfaringer”, fortæller Gitte Svanholm.

Vigtigt at vide når man lykkes

Målet skal være synligt og inden for rækkevidde. Det er derfor vigtigt, at man som praktikant får sat nogle definerede mål af sin vejleder for både hele forløbet og de enkelte opgaver.

Det er de mål, der gør, at du som praktikant ved, når du lykkes med et projekt. Målene skal defineres inden for praktikanternes egen råderet – ellers har de ingen mulighed for nå dem. Mange praktikanter kender ikke nødvendigvis deres råderet på forhånd, og det vil være godt at tydeliggøre beslutningsgangen på stedet i praktikperiodens begyndelse”.

En spørgeteknik der virker

Med udgangspunkt i Karl Tomms spørgsmålstyper blev vejlederne præsenteret for en spørgeteknik, der lader den adspurgte selv arbejde videre med sine ideer, og som kan være med til at skabe afklaring – uden at fratage praktikanten ejerskabet på ideen. Fra de liniære spørgsmål, der gør dig klogere på sagens kerne, bevæger Karl Tomms sig over de cirkulære (flere vinkler) og refleksive (nye muligheder) for at slutte ved de handlingsafklarende.

”De handlingsafklarende er der, hvor du skaber et sammenhængende overblik, så du kan skride til handling – og gå efter den mulighed, du tror mest på. Det er her, hvor du bliver kaptajn på projektet og søger en løsning baseret på den information og indsigt, du har fået ved at bruge spørgehjulet”.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.