Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvem skal sidde i Cavlingkomiteen de næste fire år?

Det er nu muligt at indstille en eller flere personer, som du synes, skal være med til at uddele Cavlingprisen i de næste fire år.

Cavlingkomiteen

Lars Krabbe Cavlingkomiteen 2022-2024 bestående af Didde Elnif, Brigitte Alfter, Bo Søndergaard, Camilla Stampe og Claus Smidstrup.

Der kan nu indstilles kandidater til Cavlingkomiteen, hvor tre ud af fem pladser nu skal besættes for en periode på fire år.

Så hvis du eller en kollega har de rette kompetencer og lyst og overskud til at bedømme de allerbedste journalistiske produkter, så er dette en fantastisk mulighed. Og kandidater med erfaring fra Cavlingkomitéen kan naturligvis også indstilles til en ny periode.

I udpegningen vægtes det, at den samlede komité er bredt sammensat med hensyn til køn, erfaring og relevante journalistiske fagligheder. Samt at komitéen kan fungere som et samarbejdende fagligt kollegium, og at den samlede komité vil nyde bred faglig anerkendelse.

Komitéens formand, Didde Elnif, og Bo Søndergaard er udpeget til og med uddelingen i januar 2026.

Arbejdet indeholder ca. otte årlige mødedage samt en del individuel gennemgang af materialer. Der ydes frikøb til arbejdsgiver eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder. Komitémedlemmer får desuden en økonomisk erkendtlighed på 5.000 kr. per år.

Valget til Cavlingkomitéen foregår på baggrund af indstillinger fra kredse, grupper og foreninger samt enkeltmedlemmer. Komitémedlemmerne skal være medlemmer af DJ.

Indstillinger sendes til Charlotte Harder på cha@journalistforbundet.dk senest torsdag den 4. april.

Motiverede indstillinger skal ledsages af et kort CV på maks. et A4-ark om den indstillede, således at hovedbestyrelsen i korthed kender kandidatens baggrund, nemlig: Navn, alder, stilling, evt. arbejdsplads, nuværende og tidligere beskæftigelse, som har relevans for Cavlingkomitéens arbejde, bedes også inkluderet. Kontakt: adresse, telefon, mail og evt. henvisning til hjemmeside.

Kommunikationschef Charlotte Harder og konsulent Håkon Stolberg indstiller sammen med tidligere komitéformænd den samlede komité, som DJ's hovedbestyrelse tager stilling til.

Læs mere om DJ's Cavlingpris

Kommentarer