Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Hvad må din arbejdsgiver kræve af dig som følge af ny coronabølge?

Coronavirus er igen blevet kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Dermed har din arbejdsgiver fået en række muligheder for at stille krav til dig som arbejdstager om test, coronapas mm. Se hvad din arbejdsgiver må kræve af dig herunder,

Kan din arbejdsgiver kræve, at du har Coronapas?

Ja. Den 25. november 2021 vedtog Folketinget, at arbejdsgivere har ret til at bede de ansatte fremvise et gyldigt Coronapas. Det må de gøre, så længe Corona er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, hvilket den igen blev den 11. november i år.

Kan din arbejdsgiver kræve, at du blive testet for Corona?

Ja. Folketinget har genindført de tidligere regler, der gav arbejdsgiver adgang til at pålægge ansatte at lade sig teste og efterfølgende blive oplyst om testens resultat. Det handler om arbejdsgiverens mulighed for at vurdere den ansattes arbejdsduelighed og sikre arbejdspladsen mod smitte.

Selve testen skal så vidt muligt foregå i arbejdstiden, eller også skal den ansatte kompenseres – både tidsmæssigt og også en dækning af rimelige udgifter til få testen gennemført – det kan fx være transportomkostninger.

Må du afvise at blive testet, hvis du har Coronapas?

Ja og nej. Kravet om test skal være sagligt begrundet, og derfor er udgangspunktet formentligt, at test ikke kan kræves, hvis man har Coronapas. Men der kan godt være konkrete driftsmæssige begrundelser for at kræve test uanset coronapas, og så må du ikke afvise at blive testet. Er pålægget i overensstemmelse med myndighedernes aktuelle regler, retningslinjer, anbefalinger og vejledninger, så må du gå ud fra, at det er sagligt. I andre situationer er der tale om en konkret vurdering af hensynet til eksempelvis andre ansatte, kunder, beboere, brugere, forretningsforbindelser eller til virksomhedens drift.

Hvilke test kan arbejdsgiver kræve?

Det er de almindelige pcr- og kviktest, men også de nye selvtest, som arbejdsgiver kan forlange. En medarbejder, som ikke ønsker at lade sig teste på arbejdspladsen, har dog ret til at lade sig teste uden for arbejdspladsen, hvis formålet med testen ikke dermed bliver spildt. Medarbejderen må derfor som udgangspunkt kunne sikre, at testresultatet opnås uden væsentlig forsinkelse i forhold til en test på arbejdspladsen.

Kan arbejdsgiveren sanktionere ansatte, der ikke vil lade sig teste eller har Coronapas?

Ja. Hvis den ansatte ikke vil vise Coronapas, lade sig teste eller oplyse om testresultatet, kan den ansatte nu blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Dog kun, hvis den ansatte er korrekt oplyst om regler og konsekvenser i forvejen. Det er de almindelige ansættelsesretlige sanktionsmuligheder som påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn eller afskedigelse, der kan bringe i spil. Og i yderste konsekvens bortvisning

Kommentarer