Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

”Hvad dælen er journalistik? Og hvad er kommunikation?”

Ekspertgruppen bag Fagenes Fremtid har skændtes bravt. De har også grint en hel masse, undret sig højlydt sammen, og ladet tvivlen råde. For hvad er fagenes fremtid? Og hvordan kan vi i fællesskab præge dem i de retninger, vi gerne vil bevæge os i?

Fagenes fremtid

Jenz Koudahl

”Vi er der, hvor de eksistentielle spørgsmål vedrørende medier og kommunikation, også er de vigtige spørgsmål.”

Journalist, forfatter og ph.d. i mediesociologi Søren Schultz Jørgensen er projektleder for det ekspertudvalg, Fagenes Fremtid, som Dansk Journalistforbund nedsatte i begyndelsen af 2018. Udvalget blev nedsat på baggrund af et ønske fra hovedbestyrelsen og de delegerede i DJ om at afsætte ressourcer til at arbejde mere målrettet med en kortlægning og en påvirkning af fagenes fremtid.

Udvalgets konkrete opgave er, over en periode på et år, at komme med analyser og anbefalinger, der kan pege fremad i medie- og kommunikationsbranchen. Ikke i forsøget på at være en krystalkugle, der kan regne fremtiden ud, men ud fra en fælles ambition om at præge fagene i bestemte retninger.

”Vores arbejde handler ikke kun om at kortlægge fakta og analysere os frem til, hvad fagene skal være i fremtiden. Det regnestykke kommer ikke af sig selv, det kommer kun, hvis vi af ambitioner på fagenes vegne ønsker at præge fagene i nogle bestemte retninger – og gøre dem gode.”

Troels Mylenberg, vært på TV 2 News og tidligere chefredaktør på JFM, er formand for Fagenes Fremtid. Ekspertudvalget består af 11 medie- og kommunikationsfolk, som fra vidt forskellige positioner i de brancher, DJ’s medlemmer arbejder i, bidrager til kortlægningen med deres specifikke brancheviden, forskning, joberfaringer og holdninger til fremtidens fag.

Mere fundamentalt funderet

Nye kommunikationsplatforme, digitalisering, brug af data, ændringer i medie- og kulturvaner og sammensmeltningerne af faggrænser er nogle af de aktuelle bevægelser og dagsordener, udvalget vil dykke ned i og debattere med hinanden.

Ifølge Søren Schultz Jørgensen vil de i højere grad gribe fat i de eksistentielle og identitetsbærende ændringer, der er på spil i brancherne, som konsekvens af den ovenstående udvikling, end komme med bud på nye redskaber og færdigheder.

”Hvis der skal vær et fag i fremtiden, skal vi jo vide, hvad det er – og journalistikkens udfordring lige nu er måske, at den ikke helt er klar over, hvor mange forskellige fagligheder, der er i gang med at trække tæppet væk under den. Derfor kommer vi i højere grad til at dykke ned i, hvad kernen er i fagene, end at dvæle ved paletten af nye kompetencer, som medlemmerne fremover skal bestride”, siger han og uddyber:

”Målet er at skabe indsigt på et grundlæggende niveau, hvor vi får fat i det fundamentale, for på den måde både at være på forkant med udviklingen i medlemmernes arbejde – og DJ’s arbejde for medlemmerne.”

Plads til tvivl og nye fagligheder

Udvalget er i dag mere i tvivl om, hvad fremtidens fag byder på, end de var, da de begyndte projektsamarbejdet, fortæller Søren Schultz Jørgensen.

”Det lyder måske bekymrende, men det er det ikke. Det betyder bare, at vi har fat, hvor det er vigtigt at have fat: Der, hvor faggrænserne rykker sig, flyder sammen og danner nye fagligheder.”

Med tvivl følger som regel både åbninger og frustrationer, og det er ikke anderledes her, fortæller han.

Vi har skændtes i en fælles jagt på, hvad der er kernen i fremtidens fag, og fordi vi har fat i noget centralt.”

Udvalget skal dele sin nye viden med DJ’s medlemmer og fremlægge sin redegørelse inden udgangen af 2018.

Oversigt over medlemmerne af ekspertudvalget Fagenes Fremtid

Se kommissorium for udvalget

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.