Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hovedbestyrelsen har nykonstitueret sig efter kampvalg

Der er på ny blevet sat navne på, hvem der sidder i de forskellige politiske udvalg under hovedbestyrelsen. Der måtte kampvalg til for at fylde den åbne plads i forretningsudvalget.

DJ's hovedbestyrelse 2023-2025

MIKKEL INUMINEQ

Midt i juli trak Elisabeth Hamerik Schwarz sig fra alle sine tillidsposter i Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation, da hun havde fået et nyt job. Derfor skulle hovedbestyrelsen på sit møde torsdag 7. september fordele de ledige poster i de forskellige politiske udvalg, hvor Elisabeth havde plads. 

Størst debat blev der om pladsen i DJ's forretningsudvalg (FU), som har til opgave at varetage "forbundets løbende forretninger" - altså i praksis have kontrol over økonomien og forberede sager til hovedbestyrelsen. Foruden formand og næstformand, der er fødte medlemmer af forretningsudvalget, fik Rane von Benzon, Anders Stoffer og altså Elisabeth Hamerik Schwarz plads i udvalget, da hovedbestyrelsen ny-konstituerede sig oven på delegeretmødet i april 2023.

To kandidater meldte sig på torsdagens møde klar til at påtage sig opgaven i forretningsudvalget, og dermed skulle medlemmerne af hovedbestyrelsen ud i en afstemning. Den faldt ud til fordel for Lisbeth Kiel, der med en enkelt stemme mere end Palle Jensen fik den femte plads.

De resterende åbne pladser blev fordelt uden afstemninger.

Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation har følgende politiske udvalg, som naturligvis har hver sin flotte forkortelse:

  • Trygt Arbejdsliv Udvalget, TAU, arbejder med arbejdsmarked og arbejdsvilkår og godkender de fleste overenskomstfornyelser.
  • Etik og Mediepolitisk Udvalg, EMU, arbejder med mediepolitik, etiske retningslinjer og åbenhed.
  • Uddannelse, Fællesskab og Organisering Udvalget, UFO, arbejder med uddannelse, efteruddannelse, organisering og DJ’s struktur.
  • Freelancere og Selvstændige Udvalget, FSU, arbejder med de generelle rammevilkår for freelancere og selvstændige.

Herudover har hovedbestyrelsen nedsat tre task forces eller arbejdsgrupper, som i en kortere periode skal arbejde med hver sit afgrænsede område. Disse har desværre ikke fået sig en forkortelse:

  • Grøn Omstilling-task force, der skal se på DJ’s grønne profil,
  • Økonomi 2025-task force, der skal arbejde konkret med DJ’s økonomi og budget for 2025,
  • DJ’s struktur og opgavefordeling-task force, der skal komme med forslag til forbedringer af DJ’s organisation mv.

Ydermere er der en række bestyrelser, udvalg med mere, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen har pladser.

Se alle medlemmer af DJ's hovedbestyrelse

Kommentarer