Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hovedbestyrelsen har nedsat udvalgene for de næste to år

På den nye hovedbestyrelses første møder i sidste uge blev der lavet en ny konstituering. Hovedbestyrelsen blev enig om et nyt forretningsudvalg og dertil fire underudvalg. Udvalgene er med til at sætte retningen for DJ's arbejde i den kommende periode.

Hovedbestyrelsen har nedsat nye udvalg

Rikke Ahm

Alle udvalg under hovedbestyrelsen har deltagelse af formand Tine Johansen og næstformand Allan Boye Thulstrup. Derudover har hovedbestyrelsen konstitueret sig således:

Forretningsudvalget

Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, Rane von Benzon samt Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup.

Forretningsudvalget har ansvaret for de løbende sager imellem HB-møderne. Først og fremmest skal forretningsudvalget følge forbundets økonomi og tilrettelægge hovedbestyrelsens møder. Herudover har det ansvaret for DJ’s organisation samt DJ’s internationale relationer.

Trygt Arbejdsliv Udvalget, TAU

Formand: Elisabeth Hamerik Schwarz
Connie Bøgwad Schmidt, Henrik Friis Vilmar, Mona Louisa Bastholm samt Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup.

TAU arbejder med arbejdsmarked og arbejdsvilkår og godkender de fleste overenskomstfornyelser.

Etik og Mediepolitisk Udvalg, EMU

Formand: Palle Jensen  
Jesper Kappel, Lisbeth Kiel samt Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup.

EMU arbejder med mediepolitik, etiske retningslinjer og åbenhed.

Uddannelse, Fællesskab og Organisering Udvalget, UFO

Formand: Mie Hovmark
Anders Stoffer, Kristine Henningsen Schäfer, Rane von Benzon samt Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup.

UFO arbejder med uddannelse, efteruddannelse, organisering og DJ’s struktur.

Freelancere og Selvstændige Udvalget, FSU

Formand: Signe Goldmann
Birger Lund samt Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup.

FSU arbejder med de generelle rammevilkår for freelancere og selvstændige.

På sit første møde vil udvalgene diskutere arbejdsform og om der skal inviteres medlemmer uden for hovedbestyrelsen med ind i udvalget.

Udover forretningsudvalg og fire underudvalg har hovedbestyrelsen nedsat 3 task forces eller arbejdsgrupper, som i en kortere periode skal arbejde med hver sit afgrænsede område:

  • Grøn Omstilling-task force, der skal se på DJ’s grønne profil,
  • Økonomi 2025-task force, der skal arbejde konkret med DJ’s økonomi og budget for 2025,
  • DJ’s struktur og opgavefordeling-task force, der skal komme med forslag til forbedringer af DJ’s organisation mv.

Og så er der desuden blev sat navn på en række tillidsposter i andre udvalg og bestyrelsen.

Se hele konstitueringslisten

Kommentarer