Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Højesteret: Det kan være nødvendigt og rimeligt at optage en lønsamtale i hemmelighed

Højesteret har afsagt dom i en bortvisningssag, hvor medarbejder i hemmelighed havde optaget samtale om løn. Optagelsen var ikke i strid med den almindelige loyalitetsforpligtigelse, da optagelsen kun havde til formål at dokumentere indholdet af aftalen. Få indblik i sagen – og de generelle regler omkring brugen af hemmelige lydoptagelser.

Løn

Jakob Carlsen

Har du brug for hjælp og sparring i forbindelse med dokumentationen af en lønaftale? Kontakt DJ på 33 42 80 00 alle hverdage mellem 9-16.

”Hvad fanden er det for en måde at drive firma på? Du sagde højt og helligt herinde sidste gang, at de 175 – over det – da fik jeg selvfølgelig min provision frem til 1/10. Så står du nu og siger, at det ikke er forhandlet på plads endnu! Hvad helvede er det for en måde at drive firma på? DU RØVRENDER OS.”

Den 11. oktober 2016 mødes chefen for en byggevirksomhed med tre eksterne kundekonsulenter, som har løst opgaver for virksomheden. De sidder i et af virksomhedens mødelokaler og ovenstående citat er fra den lydoptagelse, som kundekonsulenten A foretog under mødet. Uden arbejdsgiverens viden.

A efterspørger på det optagede møde den provisionsløn for de seneste tre måneder, som han har aftalt med direktøren B, at han skal have. B benægter, at de har lavet den mundtlige aftale, og samtalen udvikler sig til et skænderi, hvor A, efter megen diskussion frem og tilbage, ender med at kaste en computermus henad bordet. Om intentionen var at ramme B, er uklart. B hæver mødet og siger ”af sted” rettet mod A.

Efter mødet havde A og B, ifølge sagsfremstillingen en ”fordragelig” snak, og A fortsætter sit arbejde, som om en decideret bortvisning ikke havde fundet sted under mødet. Den får han senere samme dag i en email.  

"Du sagde højt og helligt herinde sidste gang, at (...) jeg selvfølgelig fik min provision frem til 1/10." Citat fra den hemmelige lydoptagelse, Højesteret fandt begrundet.

Da arbejdsgiveren B, under byretssagen, nogle måneder senere bliver bekendt med den hemmelige lydoptagelse, anklager han A for grov misligholdelse af A’s loyalitetspligt – og bortviser nu med tilbagevirkende kraft fra datoen, hvor optagelsen fandt sted.

Arbejdsgiverens argument under sagen var, at den hemmelige optagelse af en personlig og fortrolig samtale var i strid med den almindelige loyalitetsforpligtelser i ansættelsesforholdet. Den ansatte mente på sin side, at lydoptagelsen var nødvendig for at kunne dokumentere indholdet af en lønaftale, som arbejdsgiveren ikke havde ville bekræfte skriftligt.

Både byret og landsret gav arbejdsgiveren medhold i, at bortvisningen var berettiget, men med forskellige begrundelser. Med hjælp fra A’s fagforening nåede sagen til Højesteret, der med dommerstemmerne 9-0 gav den ansatte medhold i, at bortvisningen var uberettiget.

Hvornår må en lønmodtager hemmeligt optage en samtale om løn?

Det mest interessante i sagen, er spørgsmålet om hemmelig lydoptagelse – og sagens udfald kan få stor betydning fremover. Højesteret slår for det første fast, at en hemmelig lydoptagelse af en samtale, du selv deltager i, ikke er i strid med straffeloven. Optagelsen indebærer nemlig alene, at oplysninger, som den talende selv har givet, blot bliver fastholdt.

For det andet slås det fast, at det beror på en konkret vurdering af hensynet til arbejdsgiver og den ansatte, om sådan en optagelse er i strid med den almindelige loyalitetsforpligtelse.

I den aktuelle sag var der rimelig grund til, at den ansatte foretog en optagelse af mødet, der handlede om løn – og hensynet til arbejdsgiveren og andre ansatte oversteg ikke kundekonsulentens interesse i at foretage optagelsen. Derfor var optagelsen ikke i strid med den ansattes loyalitetspligt.

Selvom det ikke i sig selv er ulovligt at optage en samtale, du selv deltager i, uden de andre deltageres viden, skal man have en god grund til at gøre det. Dansk Journalistforbund vil derfor opfordre medlemmer, der overvejer at bruge en hemmelig lydoptagelse af en samtale, som dokumentation for misligholdelse af en aftale, til at kontakte DJ for sparring og vejledning inden, samtalen skal finde sted.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.