Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Her er DJ's nye Freelancestrategi

Freelancere, selvstændige, kombinatører mm. kommer til at fylde mere og mere i DJ's medlemskare. Derfor har DJ's delegeretmøde vedtaget en ny strategi på freelance- og selvstændigområdet.

Næstformand i DJ, Allan Boye Thulstrup, er rigtig glad for, at DJ nu har fået en særlig strategi for freelancere og selvstændige:

"Freelancere og selvstændige har i årtier været en vigtig medlemsgruppe i Dansk Journalistforbund - Medier og Kommunikation. I disse år ser vi at det bliver en stigende andel af medlemmerne, der arbejder på andre måder end som klassiske lønmodtagere. Med den nye freelance- og selvstændigestrategi har delegeretmødet sat en retning for hvordan vi bedst arbejder for de medlemmer både på helt kort sigt, og i årene fremover, og derfor er strategien også det allerførste, som hovedbestyrelsens Freelance og Selvstændigeudvalg skal arbejde med at føre ud i livet, siger han.

DJ’s strategi for freelancere og selvstændige har tre pejlemærker:

1. Forbedring af regler og rettigheder på arbejdsmarkedet, så de styrker freelancere og selvstændige.

2. Bedre arbejdsvilkår via aftaler, sammenhold og organisering.

3. Hjælp til opkvalificering, uddannelse og forretningsudvikling

DJ’s strategi for freelancere og selvstændige indeholder følgende indsatsområder:

1. Forbedring af regler og rettigheder på arbejdsmarkedet, så de styrker freelancere og selvstændige DJ vil arbejde for:

 • at sikre, at den fleksibilitet som freelancere og selvstændige, bidrager med, modsvares af samme sociale sikkerhedsnet, som fastansatte har, i form af eksempelvis mulighed for dagpenge, sygedagpenge, adgang til efteruddannelse og løn under sygdom.
 • at forbedre de fysiske og psykiske arbejdsforhold for de løst tilknyttede.
 • at være en tydelig stemme i debatten om forholdene for freelancere og selvstændige, og søge at oplyse og påvirke de politiske løsninger til gavn for dem.
 • at skabe og styrke de alliancer med andre organisationer og interessenter, som kan hjælpe i arbejdet med at sikre bedre rammevilkår for medlemmerne.

2. Bedre arbejdsvilkår via aftaler, sammenhold og organisering DJ vil arbejde for:

 • at indgå og udbrede aftaler på områder, hvor DJ allerede har overenskomst med fastansatte
 • at udvikle nye aftaler og indgå og udbrede aftaler og overenskomster på nye områder, hvor DJ ikke har overenskomst med fastansatte – herunder digitale platforme, der formidler arbejdsopgaver.
 • at styrke sammenholdet og organiseringen blandt freelancere og selvstændige, der ikke kan aftaledækkes.
 • at styrke organiseringen af freelancere og selvstændige og dermed sikre en stærkere forhandlingsposition for både den enkelte og for DJ.
 • at styrke samarbejdet og solidariteten mellem de løsere tilknyttede freelancere og selvstændige og de fastansatte medlemmer i virksomhederne – blandt andet ved at udbrede kendskabet til vilkår, som freelancere og selvstændige arbejder under.
 • at styrke organiseringen af freelancere igennem faglige klubber - at afsætte ressourcer til at understøtte specialgrupperne i deres arbejde for organisering af freelancere og selvstændige
 • at styrke samarbejdet mellem fastansattes TR’er og freelanceklubberne, herunder inkludere freelancere i TR-uddannelsen
 • at organisere i produktionsmiljøet, kontorfællesskaber, tegnestuefællesskaber og andre steder, hvor freelancere og selvstændige har deres gang
 • at indgå lokale aftaler om en konkret rekrutteringsindsats på uddannelserne

3. Hjælp til opkvalificering, uddannelse og forretningsudvikling DJ vil arbejde for:

 • at uddanne freelancere og selvstændige i at drive og udvikle deres forretning gennem rådgivning, kurser, kolleganetværk og faglige klubber.
 • at rådgive og støtte freelancere og selvstændige i at lave solide aftaler om udnyttelsen af deres ophavsrettigheder.
 • at freelancere og selvstændige i højere grad vedligeholder og udvikler deres kompetencer.
 • at udvikle og sikre de rette medlemstilbud til freelancere og selvstændige.
 • at sikre en stadig information til freelancere og selvstændige om prissætning, aftaler, vejledende vilkår mv.

Kommentarer

Mikael Hjuler

fre, 06/09/2023 - 08:10

Det er jo flotte ord så må vi bare håbe at de også bliver ført ud i det virkelige liv udenfor forbundshuset