Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Her er de vigtigste beslutninger fra delegeretmødet 2023

DJ's øverste myndighed, delegeretmødet, traf en række beslutninger 23. og 24. april i Kolding. Her er de vigtigste.

Delegeretmødet 2023

Michael Drost-Hansen

  • Der blev selvfølgelig valgt en ny hovedbestyrelse og et formandskab 
  • De fagpolitiske prioriteringer for DJ 2023-2025 blev vedtaget
  • Kontingentet for fuldtidsbetalende medlemmer bliver hævet med 10 kr. om måneden fra januar 2025. 
  • Inden da skal den nye hovedbestyrelse lave en grundig gennemgang af DJ's generelle kontingentstruktur, demokratiske struktur samt en foretage en prioritering af, hvilke opgaver, sekretariatet skal udføre, og hvilke det ikke skal udføre.
  • En grundig (!) proces om DJ's navn fandt sin afslutning, da det blev vedtaget, at navnet fremover er Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation.
  • Regnskaberne for 2021 og 2022 blev godkendt
  • Det samme blev budgettet for 2023 og 2024
  • DJ er nu meldt endeligt ud af det internationale journalistforbund, IFJ.
  • Hovedbestyrelsen skal nedsætte en intern arbejdsgruppe, der skal arbejde med forbundets grønne profil.

Kommentarer