Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Har du fået holdt din ferie? DJ guider dig gennem ferie-reglerne

Hvor meget ferie kan jeg overføre til næste ferieår? Kan jeg få udbetalt restferie? Hvad med en evt. 6. eller 7. ferieuge? DJ guider dig gennem ferielovgivnings-junglen.

Ferieregler

Jakob Carlsen

Ferie efter ferieloven

Husk at du skal have holdt din ferie inden 31. december 2023!

Du skal være opmærksom på, at ferieafholdelsesåret slutter den 31. december. Det betyder, at de 25 dages ferie, som du har optjent efter ferieloven i perioden fra 1. september til 31. august 2023 (ferieåret), skal afholdes inden 31. december 2023 (ferieafholdelsesperioden).

Ferie op til 4 uger kan ikke overføres, hvis du ikke har afholdt den i ferieafholdelsesperioden. Afholder du ikke ferien, vil du derfor miste den, medmindre der er tale om en såkaldt særlig feriehindring, som f.eks. sygdom, barsel eller andre særlige årsager.

Overførsel af ferie

Du har mulighed for at overføre op til 5 feriedage til den næste ferieafholdelsesperiode, der løber til og med 31. december 2024. Det forudsætter dog, at du inden den 31. december 2023 laver en skriftlig aftale med din leder om overførsel af ferie.

Det er kun ferie ud over 4 uger, der kan overføres. Det kan i enkelte overenskomster være aftalt, at ferie ikke kan overføres. Spørg eventuelt din tillidsrepræsentant.

Pas på med at lave ”skuffe”- aftaler om overførsel af mere ferie end ferieloven giver mulighed for, da Lønmodtagerens Garantifond i tilfælde af en konkurs kun godkender skriftlige aftaler om overførsel af feriedage efter ferielovens regler, det vil sige maks. 5 dage pr. ferieår.

Udbetaling af ferie

Hvis du ikke ønsker at overføre feriedagene til næste ferieafholdelsesperiode, har du krav på at få udbetalt ferie ud over 20 feriedage, det vil sige op til 5 feriedage.

Har du været ansat hos den samme arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden (1. september 2022 – 31. december 2023) skal din arbejdsgiver automatisk udbetale ferie ud over 20 dage til dig senest den 31. marts 2024. Du behøver derfor ikke selv anmode om at få feriepengene udbetalt. Du har dog også mulighed for at indgå aftale med din arbejdsgiver om udbetaling af den 5. ferieuge inden ferieafholdelsesperiodens udløb, dvs. 31. december 2023.

Hvis du ikke har været ansat hos den samme arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, vil der ikke ske en automatisk udbetaling og du skal i stedet udfylde en særlig blanket fra FerieKonto.

Feriefridage/særlige feriedage/6. ferieuge (og evt. 7. ferieuge)

Har du i dit ansættelsesforhold ret til ferie udover ferielovens 5 uger, de såkaldte feriefridage, særlige feriedage eller 6. ferieuge (evt. også 7. ferieuge), vil disse typisk bortfalde, hvis du ikke har anvendt dem indenfor perioden. Disse kan kun overføres eller udbetales, hvis det fremgår af din kontrakt, en lokalaftale eller en overenskomst.

Særligt for ansatte i det offentlige

I det offentlige har du udover de 5 ugers ferie efter ferieloven ret til yderligere 5 feriedage. De kaldes 6. ferieuge i regioner og kommuner og særlige feriedage i staten. 6. ferieuge/de særlige feriedage optjenes i kalenderåret og kan afholdes i perioden 1. maj til 30. april året efter.

Det er muligt at aftale overførsel af 6. ferieuge/særlige feriedage til den efterfølgende afholdelsesperiode (1. maj – 30. april), men du har også ret til at få dem udbetalt.

Vær opmærksom på at der i regioner og kommuner kan være vedtaget en lokal særregel om, at ønsket om udbetaling af 6. ferieuge skal være tilkendegivet inden den 1. oktober.

Så husk at tjekke din ferieoversigt og tag stilling til om du skal have holdt, overført eller udbetalt ferie.

Kommentarer