Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Har du bidraget til DJ's lønstatistik?

DJ er i gang med den årlige indsamling af data til sin lønstatistik for fastansatte. Er du på DJ-overenskomst får vi automatisk dine oplysninger. Ellers har du fået en mail med opfordring til at indsende dine lønoplysninger - til gavn for andre medlemmer.

I Lønstatistikken kan du se, hvordan løngennemsnittet er for DJ's forskellige fastansatte medlemmer opdelt på arbejdspladser og på faglighed. Du kan tjekke, hvordan du selv ligger i forhold til lignende kollegaer i branchen.

DJ udgiver hvert år i marts sin lønstatistik for fastansatte medlemmer. Grundlaget for lønstatistikken er indrapporteringer af lønnen for alle de fastansatte medlemmer, så jo flere, der svarer, jo mere præcis bliver statistikken. 

Er du ansat på en DJ-overenskomst, vil DJ automatisk få dine oplysninger (anonymiseret) fra din tillidsmand. Men er du fastansat uden for DJ's overenskomster, skal du selv indrapportere din løn for at bidrage til statistikken. Hvis du selv skal indrapportere, så har du allerede fået mail - og skulle den være forsvundet, vil du snart få en reminder.

Lønstatistik er et vigtigt redskab for DJ's rådgivere til at rådgive medlemmer om løn. Du kan selv bruge den til at måle din løn op mod gennemsnittet på din arbejdsplads, hvis der er tilstrækkeligt mange DJ-ansatte. Ellers vil kan du måle den op mod lignende stillinger i branchen.

Kommentarer