Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Guide til supplerende dagpenge for freelancere og selvstændige

Er du i tvivl om, hvordan reglerne egentlig er? Få et overblik over rettigheder og faldgruber som freelancer og selvstændig i forhold til at modtage supplerende dagpenge.

jfjfkj

Illustration: Mette Secher

DJ anbefaler alle medlemmer at være medlem af AJKS - Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog.

Freelancer eller selvstændig?

Begrebet ”freelancer” findes ikke i arbejdsløshedslovgivningen. Du er derfor i forhold til at modtage supplerende dagpenge altid enten er lønmodtager eller selvstændig. Som freelancer vil din mulighed for at modtage supplerende dagpenge ofte afhænge af en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt du driver selvstændig virksomhed - eller arbejder som freelancelønmodtager.

Regler for selvstændige

Normalt vil du blive betragtet som selvstændig, hvis du eller din ægtefælle er momsregistreret og ejer en virksomhed, som du arbejder i. Det gælder også, selvom du er ansat af virksomheden og får udbetalt almindelig løn.

Selvstændig virksomhed kan drives som hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse. Bibeskæftigelse er maksimum 15 timers arbejde om ugen, der altid skal kunne lægges uden for normal arbejdstid. Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, vil du som hovedregel ikke være berettiget til supplerende dagpenge, før din virksomhed er lukket eller solgt.

Regler for at freelance som lønmodtager

Hvis du er freelancelønmodtager, kan du godt søge om dagpenge i perioder, hvor du har færre eller ingen opgaver. Som freelancelønmodtager vil du kunne modtage supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger.

De 30 uger kan betragtes som et klippekort med 30 klip. Når du får udbetalt dagpenge i en uge, hvor du også arbejder, ”klipper” du én uge. Når alle 30 uger er brugt, kan du ikke længere få suppleret med dagpenge i uger med arbejde, men du kan stadig modtage fulde dagpenge i uger, hvor du ikke arbejder.

Alt arbejde medfører fradrag i dine dagpenge. Arbejde, hvor du aflønnes med A-indkomst, fradrages time for time i dine dagpenge. Arbejde, hvor du aflønnes med B-indkomst (honorar), omregnes med gældende omregningssats, og de omregnede timer fradrages.

Eksempel: B-indkomst kr. 5.000. Omregningssats (den fiktive timeløn) i 2016 = 225,13 kr.

Kr. 5.000: 225,13 = 22,20 timer. Du fradrages 22,20 timer og modtager supplerende dagpenge for 14,80 timer.

Regler for freelance som selvstændig

Hvis du arbejder som selvstændig sideløbende med et fuldtidsarbejde som lønmodtager eller starter virksomhed, mens du er på dagpenge, har du mulighed for at modtage dagpenge samtidig med driften af din virksomhed.

Betingelsen er dog, at du højst arbejder eller har arbejdet 15 timer om ugen i din virksomhed, og at arbejdet til en hver tid vil kunne udføres uden for normal arbejdstid. Samtidig er det en betingelse, at du er aktivt jobsøgende til et fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Du skal have en tilladelse fra a-kassen, og får du den, har du ret til drift af virksomhed samtidig med dagpenge i 78 uger. Du skal oplyse alle dine arbejdstimer – både de indtægtsgivende og de ikke-indtægtsgivende timer. De medfører fradrag time for time. Når du har brugt de 78 uger, skal du enten lukke din virksomhed eller leve alene af dit arbejde som selvstændig.

Vær opmærksom på, at arbejdet i din selvstændige bibeskæftigelse ikke kan bruges til at genoptjene en ny dagpengeret med.

Regler for selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Hvis du udelukkende har arbejdet i din virksomhed og ikke har været tilmeldt som ledig, har du drevet din virksomhed som din hovedbeskæftigelse – uanset, hvor mange timer du har arbejdet.

Når der er tale om hovedbeskæftigelse, skal du ophøre med din virksomhed, før du kan modtage dagpenge (tre uger efter dit ophør). For at få retten til dagpenge skal du yderligere have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i det, som reglerne kalder ”væsentligt omfang”, i mindst 52 uger indenfor tre år. 

Væsentligt omfang vil sige, at du:

- Har arbejdet mindst 30 timer pr. uge

- Har både omsætning og arbejdsopgaver, der kan sandsynliggøre det.

Din supplerende dagpengeret beror på en konkret vurdering i a-kassen, og du vil derfor skulle afgive oplysninger om din omsætning, arbejdsopgaver og timer i din virksomhed. Din dagpengesats beregnes som udgangspunkt på baggrund af overskuddet i din virksomhed – men reglerne er temmelig komplekse, og der er specielle regler for virksomheder, der har været drevet i kortere tid end tre år. Vi anbefaler dig derfor at kontakte din a-kasse for præcis og konkret vurdering af din situation.

Mulighed for genoptjening af retten til supplerende dagpenge

Du har mulighed for at genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at arbejde i et vist omfang inden for 12 sammenhængende måneder:

- Mere end 146 timers arbejde om måneden i hver af 6 måneder som månedslønnet

- Mere end 68 timer i hver af 13 lønperioder på 14 dage som 14-dages lønnet

- Mere end 34 timer i hver af 26 uger som ugelønnet

Du kan også optjene ny ret til supplerende, hvis du inden for et indkomstår har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på min. 238.512 kr. (maks. 19.876 kr./md.). I det pågældende indkomstår er det yderligere en betingelse, at du ikke har modtaget dagpenge.

Genoptjeningen af retten til nye 30 uger med supplerende dagpenge sker løbende, når et af ovenstående krav opfyldes, uanset hvor mange uger du har forbrugt af din nuværende ret.

Det skal du være opmærksom på

Som hovedregel anbefaler vi dig altid at kontakte din a-kasse. Men specielt i følgende situationer er det afgørende, at du søger vejledning i a-kassen:

- Når du ønsker at starte virksomhed: Uanset om det er som bibeskæftigelse eller som hovedbeskæftigelse

- Når du ønsker at afmelde dig som ledig og leve udelukkende som selvstændig – uanset i hvor lang eller kort en periode

- Når du som lønmodtager får mulighed for at tage arbejde og ønsker supplerende dagpenge

- Når du ønsker at lukke din virksomhed og søge dagpenge

Hvis omsætningen i din virksomhed falder, og det derfor er nødvendigt at vurdere, hvilke konsekvenser det kan få for din ret til dagpenge.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.