Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FreelanceGruppen: "Vi skal vise forbrugerne og medierne, at vi i samspil med AI kan lave endnu bedre journalistik"

FreelanceGruppens bestyrelse har indsendt flere individuelle svar, som DJ har skrevet sammen.

Hvad er jeres overordnede betragtninger om den eksplosive udvikling inden for kunstig intelligens?

AI er lidt som et vildt dyr eller en tsunami, der er blevet sluppet løs, uden at man har taget tilstrækkelig stilling til lovgivning, rammer, perspektiver osv. På sin vis står vi uforberedte og lettere handlingslammede, uden tilstrækkelig viden om og overblik over de mulige perspektiver og problematikker, som de aktuelle muligheder for at bruge AI åbner op overfor.

Jeg er med på, at AI er et nemt redskab til at få strikket en tekst sammen, og at det måske kan forsvares at bruge disse tekster journalistisk, hvis vi faktatjekker dem dobbelt. Men hvordan sikrer vi os, at de tekster, vi faktatjekker via, ikke også er AI-genererede? Det kunne være ønskeligt, at god presseskik fremover vil være, at man nederst angiver, at teksten er baseret på AI - eller at teksten delvist er baseret på AI.

Også fordi det seneste årtis stigning i fake news, mediemanipulation osv. peger frem mod, at vi i fremtiden får brug for at abonnere på/bruge udvalgte medier, vi kan stole på. Vi kan ikke længere bare betjene os af gratis nyheder på nettet i fremtiden, hvis vi vil sikre os, at de nyheder vi modtager, er til at stole på og skrevet af journalister med presseetikken i orden. Fx også ift. at vi kan stole på gennemskuelighed ift. hvordan de anvender AI.

Der ligger desuden en kæmpestor opgave i at træne børn og unge til at kunne navigere i et fremtidigt samfund, hvor en stor del af de tekster, der er med til at skabe, reflektere og udvikle deres selvforståelse, identitet, syn på verden osv. er AI-genereret.

Kunstig intelligens kan blive et godt værktøj både for journalister og andre, men det kan også føre til en forringelse af den information, som folk får og føre til afskedigelser for journalister, hvis det får lov til at 'gro vildt'. 

Journalister kan f.eks. bruge AI som en sparringspartner til at få nye ideer, få et indspark når de er gået i stå, hjælpe med research. Det kan også bruges til nogle af de kedeligere opgaver, som f.eks. at skrive meget rutineprægede tekster. 

Hvad tror I, kunstig intelligens kommer til at betyde for jeres medlemmers faglighed/arbejdsliv?

Jeg tror, at journalisterne har en rolle at spille med at bruge AI. Men vi skal vise forbrugerne (og medierne), at vi i samspil med AI kan lave endnu bedre journalistik. Vi kan bruge det som et værktøj til de mere rutineprægede opgaver og blive i stand til at levere bedre og mere spændende journalistik. Det er særligt vigtigt, at vi er inde over med faktatjek. Men vi kan bruge AI til at få tid til mere dybdegående journalistik og bruge den digitale flade bedre.

Det kan også gøre det sjovere at være journalist, da vi både kan komme af med nogle af rutineopgaverne og få en ny sparringspartner. Som kunstig intelligens efterhånden bliver billigere at bruge, kan det især få en betydning for freelance journalister, da flere sidder alene med deres opgaver. 

Der vil måske komme rent AI-baserede medier, med afsæt i kommercielle interesser om fx at tjene penge på annoncering - medier, som vil prioritere højt at bringe nyheder, der måske er sensationelle eller på grænsen til fake news, fordi de kan tiltrække flere læsere. Især den del af befolkningen, der ikke abonnerer på aviser eller ser public service-nyheder risikerer i høj grad at blive misinformerede/manipuleret på en måde, som worst case kan være med til at underminere demokratiet, som vi har set i USA med Trumps forsøg på valgsvindel. 

Mit bud er, at specielt de medlemmer der arbejder med kommunikation, i høj grad kommer til at blive påvirket. AI vil i fremtiden nemt kunne skrive fængende og kommunikative tekster, hvor der ikke er krav om nogen klar afsender / byline. Derudover tænker jeg, at de af vores medlemmer, der arbejder som redigerende og med layout bliver udfordret på deres jobfunktioner. Derimod er det svært at forestille sig, at AI lige foreløbig kan agere klassisk journalist, afdække nye problemstillinger og interviewe kilder.

Hvad kan medlemmerne gøre for at forberede sig til udviklingen? Og hvad kan DJ gøre?

Medlemmerne skal forholde sig superkritisk, argumentere for de særlige kvaliteter en menneskeskrevet tekst rummer, afvise at bruge AI eller insistere på kun at bruge AI, hvis AI AIldeangiver de tekster, AI trækker på, samt altid at gøre obs på om en tekst er baseret på / delvist baseret på brug af AI.

Medlemmerne kan selv sætte sig ind i de forskellige AI-værktøjer og hvordan de kan bruge det. De kan også bruge det til at argumentere på deres arbejdspladser for, hvordan det er godt og hvordan det er dårligt at bruge AI.

DJ’s tillidsrepræsentanter kan ligeledes på arbejdspladserne argumentere for at benytte AI på en måde, så det hjælper bundlinjen og gør det til en mere attraktiv arbejdsplads for journalisterne. Dermed komme DJ ikke til at blive set som bagstræberisk (ved kun at tale om de dårlige ting ved AI og fyringerne), men som en medspiller i fremtidens samfund. 

Desuden kan DJ gå ind i den politiske debat om regulering af AI og være med til at fastsætte retningslinjer for, at AI bliver benyttet som det hjælpemiddel det er (og ikke som en erstatning for god journalistik).

DJ skal anlægge et kritisk perspektiv og udstikke presseetiske retningslinjer for, hvor medlemmer og de danske medier i det hele taget bør forholde sig presseetisk til AI.

Nedsætte et hurtigarbejdende udvalg med kvalificerede AI-eksperter - eller indhente en rapport, hvor man trækker på internationale eksperters anbefalinger om mediebrug af AI.

Et udvalg/en rapport, som kan ruste DJ (og medlemmer) med viden og argumenter i det videre politiske arbejde for at sikre medlemmernes rettigheder og jobs samt en høj presseetisk standard på de medier, hvor medlemmerne arbejder.

Gå i alliance med andre nationale og internationale organisationer med rettighedsinteresser/presseetisk fokus: Insistere politisk på, at AI-generede tekster på danske hjemmesider skal kildeangive, hvilke tekster, de trækker på.

I det hele taget er det vigtigt, at DJ er obs på, at dette ikke primært er en national, men en international problematik, der i høj grad skal samarbejdes om på tværs af grænser.

Kommentarer