Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelanceaftale er en del af ny 3-årig overenskomst mellem DJ og TV 2 Danmark

DJ og TV 2 Danmark har i nat indgået en ny overenskomst, som rummer mange af de elementer, DJ's forhandlingsdelegation havde ønsket at få med. Blandt dem en freelanceaftale og lønstigninger på godt 9 procent over tre år.

Ny overenskomst

Jakob Carlsen

Det blev en meget lang nat for Dansk Journalistforbunds og TV 2’s forhandlere, men de mange timer ved forhandlingsbordet gav til gengæld resultater for både freelancere og fastansatte hos TV 2 Danmark. Både i form af lønstigninger til såvel freelancere som fastansatte og med en ny Fritvalgsordning, så medarbejderne årligt kan vælge mellem fridage, mere til pension eller ekstra udbetalt løn.

"At det er lykkedes at få en freelanceaftale på TV 2 er en virkelig god nyhed, og der er grund til at takke TV 2’s tillidsfolk og DJ’s forhandlere for deres store arbejde for både freelancere og fastansatte kolleger," siger DJ’s formand, Tine Johansen.

Aftale for freelancere

For første gang siden TV 2's fødsel i 1988 har Dansk Journalistforbund - Medier & kommunikation fået en aftale for stationens freelancere, der blandt andet sikrer dem automatiske lønstigninger i takt med de fastansattes.

Desuden videreføres samtlige af de rettigheder, der hidtil har stået i den såkaldte Freelanceerklæring, der var en ikke-aftale baseret erklæring fra TV 2´s side om, hvordan man havde til hensigt at behandle stationens freelancere.

Aftalen faldt på plads onsdag morgen efter knap 20 timers uafbrudte forhandlinger sammen med en aftale om fornyelse af overenskomsten, der sikrer de 517 overenskomstansatte på TV 2 en gennemsnitlig lønstigning på 4.145 kr. om måneden over tre år, hvilket svarer til lige godt 9 procent. Heraf går godt 1900 kr. til at hæve basislønnen for alle, så den i 2025 er 31.375 kr., mens resten af pengene fordeles efter individuelle forhandlinger, efter at de to seneste overenskomstaftaler på det nærmeste har fordelt alle lønstigninger ligeligt til alle.

Fritvalgsordning

Der er også blevet indført en Fritvalgsordning, som sparkes i gang ved, at de ansattes 6. friuge og sabbatordningen puljes til to årlige fritvalgsuger, som enten kan afvikles som frihed, udbetales som løn eller indbetales til pension. Den enkelte medarbejder afgør selv en gang årlig, hvad man foretrækker det år.

"Aftalen giver faste rammer og mere tryghed for de fleksible freelancere, og de fastansatte får mere fleksibilitet i forhold til, om de vil prioritere frihed, større pensionsopsparing eller mere i løn," siger Tine Johansen.

Den helt store fordel ved Fritvalgsordningen er ifølge DJ’s formand og forhandlere, at nyansatte med det samme bliver omfattet og ikke som i dag skal vente 6 år på at få glæde af sabbatordningen, der forsvinder med den nye aftale. Der kan dog stadig opspares op til 5 uger i ordningen, så de ansatte på TV 2 også i fremtiden kan vælge at tage længere arbejdspauser.

Flere tillidsrepræsentanter

Også overenskomstens pensionsloft får et nøk opad, så de ansatte i løbet af perioden når op på 11 procents pensionsindbetaling fra TV 2 af de første 38.000 kr. af deres løn. Hertil kommer eget bidrag på 4%.

Endelig får de ansatte ret til at vælge yderligere to tillidsrepræsentanter, så de nuværende 6 bliver til 8. Dels fordi der er flere overenskomstansatte end nogensinde på TV 2, dels fordi freelancerne nu også bliver aftaledækket.

Journalistpraktikanter og FTP-elever får de lønstigninger, som DJ i løbet af de kommende dage forhandler på plads med DEA (det tidligere Danske Medier Arbejdsgiver, der nu er en del af Dansk Erhverv).

Journalistforbundets hovedbestyrelse skal nu tage stilling til den nye aftale, hvilket formentligt vil ske på et ekstraordinært møde i næste uge. Derefter skal den nye overenskomstaftale til urafstemning blandt TV2’s ansatte, og hvis der stemmes ja, så vil den nye overenskomst være gældende fra 1. marts – altså med tilbagevirkende kraft.

Kommentarer