Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Fratrædelsesaftale? – søg rådgivning, inden du skriver under

Både tillidsrepræsentanter og DJ er parate til at hjælpe medlemmer, der overvejer en frivillig eller aftalt fratrædelse. Forstå i hovedtræk forskellen på en fratrædelsesaftale og en opsigelse.

Fratrædelser i DR

Jamal Christensen

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem en arbejdstager og en arbejdsgiver, hvor det aftales, at arbejdstageren fratræder sin stilling. Aftalen kan være et alternativ til en opsigelse. Der er imidlertid afgørende forskelle på en fratrædelsesaftale og en opsigelse, da man som udgangspunkt ikke efterfølgende kan køre en sag mod arbejdsgiveren, hvis man fortryder, at man har indgået en frivillig eller aftalt fratrædelsesaftale.

Vilkår for frivillige fratrædelser i DR i hovedtræk:

  • I udgangspunktet er et individuelt opsigelsesvarsel svarende til en situation, hvor DR opsiger. Selvom man melder sig frivilligt, vil fratrædelsesperioden blive behandlet som en opsigelse - og af A-kassen blive accepteret som en opsigelse.
  • DR kan yde et fratrædelsesbeløb til ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i DR i 12 eller 17 år. 
  • DR kan acceptere en anmodning om at være tjenestefri i en periode på op til syv måneder.
  • Tilgodehavende ferie, feriefridage, kompensationsdage, timebank, afspadsering, sabbat mv. forudsættes i videst muligt omfang afholdt før eller i tjenestefrihedsperioden.

"Der er afgørende forskelle på en fratrædelsesaftale og en opsigelse, da man som udgangspunkt ikke efterfølgende kan køre en sag mod arbejdsgiveren, hvis man fortryder (...)"

Fratrædelsesaftaler bliver sædvanligvis indgået til ”fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren”. Det betyder, at DJ ikke efterfølgende kan hjælpe dig, da du har skrevet under på, at aftalen er endelig. DJ kan kun hjælpe dig med at føre en sag mod din arbejdsgiver, når der er tale om en usaglig opsigelse.

Det er derfor meget vigtigt, at du inden, du underskriver en fratrædelsesaftale, søger rådgivning hos sin tillidsrepræsentant eller hos rådgiverne i DJ. Begge kan både yde rådgivning om det rent juridiske – og om forskellen mellem at indgå en fratrædelsesordning og at blive opsagt.

DJ tilbyder også karriererådgivning og trivselsamtaler til medlemmer, der har brug for det.

Læs mere generelt om:

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.