Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fra 1. april er der nye vejledende takster for journalistisk freelancearbejde

DJ justerer hvert år sine vejledende priser for journalistisk arbejde - herunder undervisning, PR og kommunikation - baseret på stigningerne hos de fastansatte journalister i forbundet. I år er stigningen på 3 %.

DJ har samlet en række vejledende vilkår for at hjælpe freelancere med lønmodtagerstatus med at fastsætte, hvad de bør tage i betaling for en række forskelligartet journalistisk arbejde.

Du kan finde de vejledende vilkår her

Beløbene i de vejledende vilkår bliver hvert år justeret fra 1. april umiddelbart efter, DJ's lønstatistik er offentliggjort, og baseret på lønudviklingen i gengangerstatistikken - altså DJ-medlemmer ansat i den samme stilling og funktion som året før - justeres de vejledende vilkår for freelancere.

I 2022 viste lønstatistikken en stigning på 3 % i gennemsnit i gengangerstatistikken, og derfor er de vejledende vilkår nu hævet med samme procentsats.

Kommentarer