Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Forstå reglerne for udbetaling af dit ferietillæg

Når man får ferie med løn – og det gør de fleste ansatte – så er man også berettiget til et ferietillæg, som i henhold til ferieloven udgør 1% af den ferieberettigede løn. Procentsatsen kan være aftalt højere, men den udgør altså mindst 1%.

Ferietillæg

Jenz Koudahl

Ferietillægget udbetales på en af to måder:

Enten udbetales det samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Dvs. at holder du 1 ud af 5 ugers ferie udbetales 1/5 af ferietillægget enten med lønnen lige før ferien eller for den måned, hvor ferien holdes.

Eller også udbetales det forud i to rater sådan, at ferietillæg for perioden fra den 1. september til den 31. maj året efter udbetales sammen med lønnen for maj måned i indeværende år, mens ferietillæg for den resterende del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned.

Formålet er det samme som den første metode, nemlig, at ferietillægget skal være tilgængeligt, når man holder ferie.

Første rate udgør altså ferietillæg for 9 ud af 12 måneder, mens anden rate udgør ferietillæg for 3 ud af 12 måneder – tilsammen ferietillæg for 12 måneder.

Da ferietillæg betales forud, er der i ferieloven også en regel om, at allerede udbetalt ferietillæg ikke kan kræves tilbagebetalt. Der kan dog modregnes i udestående løn mv. i tilfælde af fx fratræden.

Det er arbejdsgiver som beslutter, om tillægget ydes 2 gange årligt (henholdsvis ultimo maj og ultimo august) eller som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

Det der er beskrevet ovenfor, er ferielovens udgangspunkt og gælder i øvrigt kun de de lovbestemte krav.

Mange har i deres overenskomst eller kontrakt aftalt ferie udover de 5 uger, som man har krav på i henhold til ferieloven, og for disse uger/dage kan man have aftalt et forhøjet ferietillæg og også andre udbetalingstidspunkter for forhøjelsen.

Under alle omstændigheder er der grund til at være opmærksom på sin lønseddel i maj måned eller i forbindelse med, at man holder sin ferie, så man sikrer sig, at ferietillægget også udbetales.

Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din tillidsrepræsentant, eller hvis du ikke har en sådan, da kontakt DJ.

 

Kommentarer