Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Forhandlingernes tredje dag

Onsdag, d. 8. januar, blev der holdt det første forhandlingsmøde om Fællesoverenskomsten og det andet møde om de centrale krav, der gælder for alle overenskomster.

Forhandlinger om Fællesoverenskomsten indledt

å det første forhandlingsmøde om Fællesoverenskomsten udvekslede DMA og DJ krav til en ny overenskomst.

DMA mødte med en række krav, hvoraf de især vægtede følgende:

- Ændring af lønforholdene, så der indføres en grundløn, og ved fremtidige forhøjelser af grundlønnen modregning i personlige tillæg, sådan som lønnen reguleres på minimallønsområdet.

- Arbejdstiden skal fremover opgøres over 3 måneder (13 uger) med i gennemsnit 37 timer pr. uge.

- De 3 ekstra dages ferie, som medarbejdere over 45 år har ret til, skal bortfalde.

- Der skal indføres en paragraf om flerfunktionalitet, som skal erstatte de lokale aftaler om flerfunktionalitet, og som skal gøre det almindeligt, at alle medarbejdere arbejder flerfunktionelt, fx at journalister fotograferer.

Set i lyset af de svære tider, der er på Fællesoverenskomstens virksomheder, mødte DJ kun med et enkelt krav:

- At alle skalatrin forhøjes med 6.000 kr., som kan modregnes i de personlige tillæg.

Formålet med forslaget er at sikre, at startlønnen og lønniveauet generelt ikke udhules yderligere ved, at nye medarbejdere ansættes til et betydeligt lavere personligt tillæg end tidligere ansatte.

På mødet blev der udvekslet synspunkter vedrørende kravene, og parterne enedes om at behandle de ovenstående fem krav yderligere på efterfølgende møder.

De centrale forhandlinger

I forbindelse med de centrale forhandlinger udleverede DMA deres krav, der skal gælde for alle overenskomster mellem DJ og DMA:

- En organisationsaftale om flermedialitet og flerfunktionalitet, der dels giver udgiveren ret til at videreudnytte/sælge al redaktionelt stof og pålægge medarbejderen at arbejde for fx en ekstern virksomhed, dels pålægger alle medarbejdere at påtage sig al journalistisk arbejde. Aftalen skal afløse lokale aftaler om flermedialitet og flerfunktionalitet.

- Aftale om ny teknik og skærmterminaler skal bortfalde.

- Udgiveren overtager ophavsretten til alt tjenstligt produceret stof.

- Praktikantlønnen skal nedsættes.

DJ afviste straks kravet om, at udgiveren overtager ophavsretten til alt tjenstligt produceret stof, og kravet om, at praktikantlønnen nedsættes. Det sidste med henvisning til, at et sådant krav skal forhandles i forbindelse med forhandlingerne om praktikantaftalen, som foregår i andet regi.

Hvis aftalerne om ny teknik og skærmterminaler skal bortfalde, ønsker DJ, at noget af indholdet i disse blive en del af overenskomsterne. Parterne enedes om at fortsætte drøftelserne herom, ligesom også forslaget om en organisationsaftale om flermedialitet og flerfunktionalitet tages op på et senere møde.

DJ udleverede sine krav i forbindelse med det indledende møde d. 19. december. Udgiverne stillede spørgsmål til kravene, som også vil blive drøftet yderligere på et senere møde.

Overenskomstforhandlingerne fortsætter mandag med den anden forhandling om overenskomsterne for Ekstra Bladet/Politiken og Jyllands-Posten.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.