Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Forhandlinger om en fælles praktikantaftale

Efter tre planlagte forhandlingsrunder er der nu ikke aftalt flere møder om en fælles praktikantaftale for DR, TV2, TV2 Regionerne og Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

De fire nævnte modparter har i dag alle deres egne aftaler med DJ om praktikanter. Målet med de fælles forhandlinger er bl. a. at afsøge mulighederne for at skrue op for læringen på bekostning af produktiviteten i praktiktiden og dermed skabe mulighed for at imødekomme arbejdsgiverne på deres krav om at se på lønniveauet. Da DJ grundlæggende har den holdning, at praktikantlønninger ikke skal være et konkurrenceparameter, bliver det forsøgt at finde en enslydende løsning med de dominerende parter ved bordet.

- Vi ved, at mange praktikanter oplever et stort produktions pres, når de kommer i praktik, og DJ oplever flere studerende end nogensinde før, der henvender sig med stress-symptomer og langtidssygemeldinger. Vi tror på, at en måde at imødegå det på er at skrue op for læringen og at sikre en ordentlig vejledning og feedback. Sådan bliver der også en bedre sammenhæng mellem studie og praktik, siger næstformand Tine Johannsen.

Forhandlingerne berør praktikanterne fra journalistlinjerne, fotojournalisterne og TVM’erne.  DJ forsøger derudover at få dækket de kommunikationsstuderende fra DJMX ind under aftalen. De er i dag på deres 6. semester i et halvt års lønnet praktik, dvs. at de ikke får SU, men p.t. foreligger der ingen aftaler for dem mellem arbejdsgiverne og DJ om løn eller øvrige forhold under praktikken.

Det er i sagens natur meget svært at forene så mange parter i en fælles aftale, og samtidigt også have en ambition om grundlæggende ændringer i aftalerne. Der har været tre forhandlingsrunder, hvor parterne i en åben og undersøgende dialog har fået alle krav på bordet og vendt deres betydning for udfaldet af forhandlingerne.

Efter tre planlagte forhandlingsdage spredt over de seneste tre uger sluttede forhandlingerne dog onsdag aften uden resultat og uden aftale om nye møder. Begge sider skal nu overveje, om det er muligt at - og i givet fald hvordan -  forhandlingerne kan komme i gang igen.

Forhandlingerne foregår i den kontekst, at de fire nævnte modparter i dag hver har deres egne praktikantaftaler. Aftalen med DMA skal fornyes senest 28. februar, altså om et par uger, mens DRs aftale løber til slutningen af maj. TV2 og TV2 Regionerne skal først i 2018 igen forhandle deres aftaler for praktikanter.

På DJs side af bordet fører næstformand Tine Johannsen forhandlingerne. Delegationen består af hb-medlemmerne Maria Becher Trier, Mathias Bay Lynggaard, Allan Boye Thulstrup og Rasmus Mark Pedersen. Danske Mediestuderende er repræsenteret af Sebastian Risbøl Jacobsen og Torben Agersnap. Derudover har Christian Dølpher og Claus Iwersen fra DJs forhandlingsafdeling været med til forhandlingerne.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.