Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Flertal for et udvidet samarbejde med KS

Kommunikation & Sprog er fortsat en strategisk samarbejdspartner for DJ, og DJ vil søge at udbygge dette samarbejde. Det blev i dag vedtaget på delegeretmøde.

For at have faglig styrke til at varetage medlemmernes interesser bedst muligt skal DJ være den stærkeste organisation på medie- og kommunikationsområdet. Et væsentligt element i denne bestræbelse er et udvidet samarbejde mellem DJ og KS under de nuværende vedtægter i begge forbund:

  • Styrkelse af det fælles beskæftigelsesarbejde.
  • Bud på koordineret rekrutteringsarbejde på nogle uddannelser.
  • Styrkelse af indsatsen for freelancere/selvstændige.
  • Styrkelse af fælles arrangementer.
  • Undersøgelse af mulighed for fælles overenskomstdækning på kommunikationsområdet. 
  • Nedsættelse af et fælles kommunikationspolitisk udvalg under og for de to forbund.
  • Koordinationsudvalget genopstår som en styregruppe for det udvidede samarbejde.
  • Styrkelse af samarbejdet i AC.
  • Kommunikation & Sprog er fortsat en strategisk samarbejdspartner for DJ, og DJ vil søge at udbygge dette samarbejde.

Delegeretmødet 2017 præsenteres for resultaterne af det øgede samarbejde.

Forslagsstiller var Hovedbestyrelsen,  Torben Duch Holm, tillidsmand NORDJYSKE, Bent Stenbakken, næstformand Journalisterne og Uffe Gardel, tillidsmand Berlingske.

Begge kandidater til formandsposten i DJ, Uffe gardel og Lars Werge, bakker op om forslaget om det udvidede samarbejde.

Kommentarer