Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Film- og tv-produktion: Aftale med Producentforeningen om hjemsendelse

DJ har tirsdag formiddag lavet en aftale med Producentforeningen om muligheden for at kunne hjemsende medarbejdere, der er tilknyttet producenternes film- og tv-produktioner.

Corona-krisen rammer i øjeblikket film- og tv-produktionerne meget hårdt: Optagelserne er indstillet, filmhold er kaldt hjem fra udlandet, og klipning, redigering med videre er sat i bero på ubestemt tid.

Alt dette er allerede en stor, økonomisk udfordring for mange af produktionsselskaberne.

Derfor har Producentforeningen og DJ i dag lavet en aftale om, at producenter, der bliver ramt af produktionsstop, kan hjemsende sine medarbejdere uden løn i 5 dage.

Hvis man bliver hjemsendt og er medlem af en a-kasse, skal man henvende sig dér den første hjemsendelsesdag.

- Jeg må gentage det, som flere har sagt før mig: Vi er i en helt ekstraordinær situation, og derfor må vi finde ekstraordinære løsninger, siger Tine Johansen, formand for DJ.
- De medlemmer, der bliver sendt hjem, bliver ramt meget hårdt af denne aftale. Men vi har sammen med en række øvrige fagforeninger inden for branchen vurderet, at alternativet meget nemt kan blive værre: At mange produktionsselskaber ellers risikerer at gå konkurs.

Aftale om hjemsendelse

Producentforeningen tog i slutningen af den forgangne uge initiativ til nogle video-møder med deltagelse af DJ og en række af de fagforeninger, der repræsenterer produktions­selskabernes medarbejdere, freelancere med flere. Her drøftede man konsekvenserne af et produktionsstop. Det er på baggrund af disse drøftelser, at DJ og Producentforeningen har lavet aftalen, der gælder for DJ’s overenskomstområde. 

Indholdet af aftalen er følgende: Der er enighed om, at produktionsselskabet i denne ekstraordinære situation kan fravige de almindelige varsler i kontrakter og overenskomster og dermed give mulighed for at kunne hjemsende ansatte medarbejdere i foreløbig 5 arbejdsdage uden løn.

Med ’ansatte medarbejdere’ menes alle, som har en kortere eller længere kontrakt med produktions­selskabet.

Medarbejdere, der hjemsendes, skal have skriftlig besked herom i form af brev. I dette brev præciseres de nærmere vilkår for hjemsendelsen.

Dagpenge

Hjemsendte medarbejdere, der er medlemmer af en a-kasse, kan kontakte a-kassen med henblik på udbetaling af dagpenge.
Bemærk: Dette skal ske på første hjemsendelsesdag.

Det kan være et alternativ til dagpengene at holde eventuel ferie eller at afspadsere optjent overtid.

DJ har desuden aftalt med Producentforeningen, at så snart årsagen til hjemsendelsen ophører, skal den ansatte tilbydes arbejde igen. Hvis dette ikke er muligt, skal produktions­selskabet give den pågældende medarbejder en skriftlig opsigelse med de normale varsler i henhold til kontrakten eller overenskomsten.

Aftalen med Producentforeningen er gældende indtil den 17. april 2020. Her bortfalder den, medmindre der bliver aftalt en forlængelse.

Hvis du har spørgsmål til aftalen, kan du kontakte DJ’s faglige rådgivning. Husk i givet fald at vedhæfte din kontrakt.

Hvis du har spørgsmål til muligheden for at få dagpenge under hjemsendelsen, så kontakt AJKS.

Kommentarer