Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Film- og tv-medlemmer er pressede

Ny DJ-undersøgelse giver et indblik i det psykiske arbejdsliv for medlemmer beskæftiget i film- og tv-branchen, hvor arbejdspresset er højt, ansættelserne korte og usikre, men engagementet stort og sygedagene få. Få undersøgelsens vigtigste tendenser her.

Film

Jakob Carlsen

Læs hele rapporten bag det psykiske arbejdsmiljø hos film- og tv-medlemmer i DJ.

Dansk Journalistforbund har foretaget en trivselsundersøgelse blandt forbundets medlemmer, der arbejder i film- og tv-branchen. Undersøgelsen er sendt ud til 1821 relevante medlemmer – og er blevet fyldestgørende besvaret af 230. Det er statistisk set ikke et repræsentativt grundlag. Undersøgelsens besvarelser skal derfor ses som en belysning af nogle tendenser og problemstillinger i branchen, som 230 medlemmer oplever i deres arbejdsliv. Ikke som validt data over den samlede medlemsgruppe.

”Selvom undersøgelsen ikke er repræsentativ, så viser den nogle tendenser og problemstillinger, vi i DJ kender rigtig godt, og som medlemmerne jævnligt henvender sig om, siger Marianne Molin, som er forhandlingskonsulent i DJ.

For lidt feedback, men kollegialt sammenhold

Over halvdelen af respondenterne oplever ikke, sjældent eller kun sommetider, at deres nærmeste leder giver dem ordentlig feedback i form af ris og ros. Til gengæld oplever langt de fleste respondenter, at man som ansat på en film- eller tv-produktion hjælper hinanden med at opnå det bedste resultat, og at man samarbejder, når der opstår problemer.

Størstedelen føler sig i udgangspunktet informeret omkring det arbejde, de skal udføre, men 27 procent føler samtidig, at der bliver stillet modsatrettede krav til dem undervejs i processen.

Stor selvtillid, stor arbejdsglæde – og stort slid

Selvtillid og arbejdsglæde scorer højt blandt de 230 respondenter – og de finder deres arbejde vigtigt i en grad, der rækker udover blot at være en indkomstkilde.

Alligevel føler 39 procent sig kun ”i nogen grad” veloplagte, når de går på arbejde, og 9 procent føler sig ”i ringe grad” veloplagte. Noget peger derfor i retning af, at arbejdet for de fleste fylder mere, end de fysisk og mentalt kan honorere. En desværre velkendt problematik i film- og tv-branchen.

Men til trods for, at flertallet har følt sig stressede hele tiden eller i perioder, er sygefraværet blandt film og tv-medarbejdere en del lavere end landsgennemsnittet.

”Undersøgelsen viser, at langt over halvdelen af respondenterne ofte lader sig opsluge af deres arbejde. Den kombination af stort engagement og stort pres betyder at vi har at gøre med en gruppe medlemmer, der er i risikogruppen for at udvikle alvorlig stress, siger Marianne Molin.

Overarbejde nødvendigt for at nå deadlines

42 procent svarer, at de arbejder flere timer, end de får løn for. I gennemsnit arbejder de 6,5 timer mere pr uge. Mange skriver dog, at det er svært at svare på spørgsmålet, da overarbejdet meget kommer i perioder.

Den primære årsag til at flere arbejder flere timer, end de får løn for, er, at arbejdet ikke kan nås inden for den tid, de har til rådighed. Deres deadlines er for urealistiske i forhold til den bemanding, der er sat til at løse opgaven.

En generel arbejdskultur, hvor man arbejder meget og intenst i perioder, spiller også en rolle, hvorimod ”at fremme karrieren” og gøre et godt indtryk på sin leder spiller en mindre rolle end hos gennemsnittet.

Dårligere arbejdsvilkår end andre mediearbejdere

Undersøgelsen indikerer, at arbejdsvilkårene generelt er dårligere for film- og tv-medarbejdere end for resten af branchen. De oplever en større grad af uklarhed i forhold til rollefordeling, flere konflikter mellem arbejde og privatliv, en lavere grad af mentalt overskud – og ikke så overraskende – et højere stressniveau.

Over gennemsnittet har været udsat for trusler

Når det kommer til seksuel chikane, oplever film- og tv-medarbejdere ikke en højere grad af chikane end landsgennemsnittet. 4 procent af respondenterne har følt sig seksuel chikaneret sjældnere end månedligt – og de resterende 96 procent har aldrig følt sig seksuelt chikaneret.

Derimod har over gennemsnittet, nemlig 19,6 procent, været udsat for mundtlige eller skriftlige trusler eller truende adfærd i forbindelse med deres arbejde indenfor de seneste 12 måneder. Størstedelen af de trusler kommer fra deres nærmeste leder – og kunne i fritektsbesvarelserne se ud til at hænge sammen med arbejdspresset.

Forslag fra medlemmerne til forbedringer

DJ har i undersøgelsen bedt medlemmerne om at komme med forslag og idéer til, hvordan vi i fællesskab kan forbedre arbejdsvilkårene i film- og tv-branchen.

101 ud af de 230 respondenter har benyttet fritekstfeltet. Her er de blandt andet kommet med forslag til, hvordan arbejdsvilkårene kunne forbedres ved at arbejde ud fra mere realistiske tidsplaner, budgetter og bemanding. Flere nævner, at øget konkurrence på markedet presser produktionsselskaberne til at byde lavt på opgaver, hvilket gør, at de ansatte skal løbe stærkere. Flere nævner også, at man burde have minimumsbudgetter.

Derudover efterspørger flere respondenter også en højere grad af kvalificeret lederskab, mere sikkerhed i ansættelsen f.eks. i form af længere kontrakter og bedre arbejdsvilkår i form af overarbejdsløn, pension og barsel. Én skriver blandt andet, at de korte projektansættelser, er en stor årsag til, at arbejdsmiljøet er dårligt, fordi det skaber frygt for ikke at få det næste job, hvis man siger fra overfor det urimelige arbejdspres.

”Der er altid nogen, som er villige til at løbe stærkere.”

Igangværende ambassadørordning

Marianne Molin fortæller, at DJ allerede har flere tilbud til Film- og TV-medlemmer.

”Blandt andet har vi indført en ambassadørordning med medlemmer fra film- og tv-branchen. Det er et særligt uddannet korps, der støtter kolleger, der oplever stress eller konflikter på arbejdspladsen, og som kan være bindeled ind til DJ. DJ tilbyder desuden karriere- og trivselssamtaler og Pas-på-dig-selv-kurser, hvor medlemmerne lærer, hvordan de kan passe på sig selv, når de føler sig pressede.”

Læs også: Situationen i film- og tv-branchen er uholdbar

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Jakob Carlsen

FÅ HJÆLP HVIS DU ER STRESSET

DJ har en række tilbud til dig, der er ramt af stress, dig der vil undgå at blive stresset og til dig der ønsker at øge trivslen på din arbejdsplads.

Jakob Nielsen

KONTAKT DJ

➤ Vi opfordrer til, at du bruger vores formular - så slipper du for at vente i lang telefonkø.

DJ holder, i perionden frem til og med 7. juni, ikke åbent for personligt fremmøde. Tlf.: 3342 8000 ny tlf. tid: kl. 10-15
Email: dj@journalistforbundet.dk